Arkivert artikkel

Nytt aktivtetskort for barn og unge

Regjeringen setter av 10 millioner kroner i revidert nasjonalbudsjett til et pilotprosjekt for å sikre at barn og unge kan delta i fritidsaktiviteter.

For mange barn og unge rammes av fattigdom og utenforskap, uten mulighet til å skape sine egne gode liv. Aktivitetskortet er et lite bidrag for å motvirke dette, mener Kristin Ørmen Johnsen. (Foto: Hans Kristian Thorbjørnsen)
For at barn og unge skal oppleve mestring, få venner og bli inkludert i samfunnet, er det viktig å kunne delta på fritidsaktiviteter. Regjeringspartiene vil derfor innføre et fritidskort slik at flere barn og unge får mulighet til å delta på faste fritidsaktiviteter. Det bidrar til å hindre utenforskap. I Revidert nasjonalbudsjett setter regjeringen av 10 mill. kroner til et pilotprosjekt. Arendal og Vadsø blir prøvekommuner.

Fritidskortet er ment å dekke deltakerutgifter til fritidsaktiviteter, og skal gjelde for barn og unge i alderen 6 til 18 år. Ordningen skal være både ubyråkratisk og kunne benyttes til alle typer aktiviteter. Det skal være mulig for kommunene å «fylle på» kortet, ved å legge på en lokal andel.

Flere får delta

Gjennom kortet vil regjeringen gi barn og ungdom kulturell ballast, opplæring og glede i møte med ulike kunst- og kulturuttrykk. Ordningen vil gi flere barn mulighet til å delta i ulike kulturaktiviteter.

– Alle barn har rett til en god oppvekst, sier kulturpolitisk talsperson i Høyre, Kristin Ørmen Johnsen, fornøyd.

Hun er glad for at det settes av midler til et pilotprosjekt:

– Ordningen skal være et virkemiddel for å bedre mulighetene for at flere barn og ungdom skal få delta på viktige sosiale arenaer, og oppleve kultur- og fritidsaktiviteter uavhengig av foreldrenes inntekt og sosiale situasjon. For mange barn og unge rammes av fattigdom og utenforskap, uten mulighet til å skape sine egne gode liv. Denne ordningen er et lite bidrag for å motvirke dette, avslutter Ørmen Johnsen.