Arkivert artikkel

Alarmen må gå når en elev mobbes

Den siste tiden har flere alvorlige saker igjen satt kampen mot mobbing på dagsorden, og kunnskapsministeren varsler nå et betydelig løft i arbeidet mot mobbing.

– Jeg har møtt så mange mobbeofre, foreldre og skolefolk som forteller om et system som åpenbart svikter i alvorlige mobbesaker. Om barn som melder fra, men ikke blir hørt. Om vedtak som fattes, men ikke følges opp. Om rådville foreldre som ikke aner hvor de skal få hjelp. Det er et svik mot elevene. Når skolen varsles om mobbing skal alarmen gå, sier kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen.

Djupedal-utvalget la frem sine anbefalinger i 2015, og i løpet av våren vil regjeringen foreslå en rekke nye tiltak i arbeidet mot mobbing.

De nye tiltakene vil innebære et stort antimobbeløft. Følgende tiltak vil være sentrale:

• Klare og detaljerte regler for hvordan skolene skal håndtere mobbesaker.

• Kvaliteten på mobbevedtakene skal opp.

• Der mobbing ikke stoppes skal det gis mobbebøter.

• Enklere klageadgang og bedre og tettere tilsyn med skolenes håndtering av mobbesaker.

• En «rød knapp» skal legges tilgjengelig på en rekke nettsteder og lose foreldre til informasjon og hjelpeapparat på en enkel og lettfattelig måte.


Kunnskapsministeren påpeker også at skolen og samfunnet for øvrig må jobbe på bred front for å lykkes i kampen mot mobbing. Det er spesielt nødvendig å påse at skolene og barnehagene har de verktøyene de trenger i kampen mot mobbing og at elever som opplever mobbing og krenkelser får den hjelpen de trenger.

– For meg er det viktig at vi får alle gode krefter til å spille på lag. Vi må bygge et lag rundt elevene som opplever mobbing slik at de blir sett og tatt på alvor. Derfor er det veldig bra at kunnskapsministeren nå kommer med disse tiltakene, sier Kristin Vinje, Høyres utdanningspolitiske talskvinne.

Du kan lese mer om saken her. http://www.dagsavisen.no/oslo/flere-mobbere-m%C3%A5-flyttes-1.671038