Arkivert artikkel

Høyres mål er at alle skal kunne norsk før skolestart

Nå innfører vi en plikt for kommunene til å vurdere alle barns norskkunnskaper for å kunne identifisere hvilke barn som bør få kartlagt språkferdighetene før skolestart.

I dag la Høyres statsminister og kunnskapsminister frem en stortingsmelding om tidlig innsats og inkluderende fellesskap. Nå skal vi gjøre mer for at barn skal kunne norsk før skolestart.

– Denne plikten innføres for at vi så tidlig som mulig kan se hvilke barn som trenger ekstra hjelp og støtte til å lære bedre norsk før skolestart. For at barna skal kunne ta del i leken og læringen så er det viktig at de kan norsk. Det er ikke alle barn som skal kartlegges, men kommunene skal sørge for at det gjøres en vurdering av alle barn. Vi vil sørge for at de som trenger ekstra hjelp skal få det, sier kunnskapsminister og Høyres nestleder Jan Tore Sanner.

Barnehagen skal være en trygg arena for omsorg og lek

Hvert år starter tusenvis av barn i barnehagen. Der skal de ha det trygt og godt, uansett hvor i landet de bor. Barnehagen er for mange det første møtet med bokstaver, tall, språk, natur og ikke minst lek og samspill med andre barn. De første leveårene er avgjørende for å lære seg språk og få forståelse for tall. Barnehagen har over tid blitt en viktigere del av utdanningsløpet. Men det er viktig at barnehagen ikke skal være skole, og at den frie leken er viktig for små barn. For Høyre er det ingen motsetning mellom lek og læring, snarere tvert imot henger de veldig tett sammen.

– En god barnehage gjør overgangen til skolen enklere. Lykkes vi i barnehagesektoren kan det bidra til å løfte flere barn og gi flere et bedre utgangspunkt ved skolestart. Derfor er det så viktig at barnehagene jobber systematisk med å fange opp de barna som trenger litt ekstra hjelp for å lære seg norsk før skolestart, sier Sanner.

For Høyre er innhold og kvaliteten på tilbudet det aller viktigste

Nettopp derfor har Høyre i regjering har lagt frem en ny rammeplan for barnehagene. Der har vi tydeliggjort hva de ansatte skal gjøre for at barna skal trives og utvikle seg. Når foreldre leverer i barnehagen, skal de være trygge på at barnet deres blir møtt med varme og omsorg av mange nok ansatte. Derfor har vi også innført Norges første minstenorm for bemanning og et skjerpet krav til pedagogisk bemanning. Et barnehagetilbud som gir barna et trygt og stimulerende læringsmiljø er viktig.

– Målet med barnehagepolitikken vår er å sikre at alle barn får et trygt og godt barnehagetilbud, hvor det er innhold og kvalitet som er i førersetet. Et barnehagetilbud som gir barna et trygt og stimulerende læringsmiljø er viktig, sier Sanner.