Arkivert artikkel

Arbeiderpartiet sviktet i boligpolitikken

Det er en offentlig oppgave å føre en sosial boligpolitikk for å bekjempe ulikhet. Høyre/FrP-regjeringen tetter nå flere av hullene i det sosiale sikkerhetsnettet som Arbeiderpartiet etterlot seg.

Mudassar Kapur. foto: Hans Kristian Thorbjørnsen

En god bostøtteordning er viktig for de med høye boutgifter og lav inntekt. Særlig viktig er den i situasjonen vi nå er inne i, med stadig økende boligpriser. For mange har det blitt veldig vanskelig å komme seg inn på boligmarkedet.

Siden 2009 har ikke satsene for beregning av bostøtte fulgt prisvekst og økning i boutgifter. Mottakere av bostøtte har dermed falt ut av ordningen, selv om de fortsatt har hatt behov for støtte. Regjeringen rydder derfor nå opp etter Arbeiderpartiet, og foreslår at satsene justeres i takt med prisstigningen fra og med 2017.

Tidligere ble bostøtteordningen beregnet etter flere år gamle inntektstall – det retter vi også opp i. Vi mener at det bør være siste måneds inntekt som legges til grunn for beregning av bostøtte. Slik vil bostøtten til enhver tid være tilpasset søkernes reelle økonomiske situasjon.

Flere utleieboliger
Regjeringen har sørget for tilskudd til flere utleieboliger for vanskeligstilte. For å bistå kommunene som skal bosette flyktninger og andre vanskeligstilte, økte regjeringen rammene tre ganger i 2015. I 2016 fortsatte vi satsingen, og i år tilsvarer rammen hele 2 000 boliger. Det er dobbelt så mye som Arbeiderpartiet fikk til.

Å eie sin egen bolig gir en forutsigbarhet og trygghet som de fleste innbyggere ønsker seg. De som ikke får lån i vanlig bank til å kjøpe bolig, kan søke startlån fra kommunen. Med Arbeiderpartiets linje risikerte Husbanken å bli en konkurrent til de private bankene, og de som trengte ordningen mest fikk for dårlig oppfølging fra kommunene. Dette rettet regjeringen opp i 2014, da startlånet ble mer målrettet mot vanskeligstilte i boligmarkedet. Endringen har ført til at flere lån gis til de som har dårlig økonomi, men at hver mottaker får mer i lån enn de gjorde før.

Bekymringen for at boligmarkedet skaper et klasseskille mellom de som kommer inn på boligmarkedet og de som blir stående utenfor, må tas på alvor. Arven fra Arbeiderpartiet medførte større ulikhet. Høyre/FrP-regjeringens mål er at alle skal ha et godt sted å bo, og at alle med behov skal få hjelp til å håndtere boforholdet sitt. Et trygt og godt sted å bo er avgjørende for folks livskvalitet og legger grunnlaget for å kunne mestre hverdag og jobb.