Arkivert artikkel

Årets julegave til bedriftene: Forenklinger gir 1 milliard i besparelser

Stortinget stemte tirsdag for finansdepartementets forslag om å forenkle regnskapsloven, noe som gir store besparelser.

Foto: Getty Images/Hans Kristian Thorbjørnsen

Dette er en del av regjeringens forenklingsarbeid, og det er estimert at dette kan gi en besparelse på 1 milliard kroner for norske bedrifter.

– Dette er årets store julegave fra regjeringen til næringslivet. Tusenvis av små og mellomstore bedrifter lander over vil få redusert kostnadene til regnskapsførsel betydelig med disse forenklingene som skal tre i kraft allerede fra nyttår, sier Elin R. Agdestein, som sitter i finanskomiteen for Høyre.

Penger spart til å skape flere jobber

– Mindre tid brukt til skjemaer og rapportering er penger spart som kan brukes til å skape flere jobber, sier Agdestein videre.

Forenklingene går blant annet ut på at små selskap ikke lenger skal ha plikt til å utarbeide årsberetning. Bare dette gir en årlig besparelse på 700 millioner kroner. Det er tidligere estimert at norske bedrifter årlig bruker 60 milliarder kroner på å rapportere til staten.

Da denne regjeringen tiltrådte lovet man å kutte dette med 25 prosent, eller 16 milliarder kroner:

– Med dette har Høyre og Frp innfridd sitt løfte til velgerne om å redusere næringslivets kostnader med 15 milliarder kroner innen 1017, avslutter Agdestein.