Arkivert artikkel

Asylbarn får lære norsk på nett

En ny nettportal som skal gjøre det enklere for asylbarn å lære norsk og andre skolefag.

Skolekassa.no er oversatt til flere språk slik at det blir lettere å tilby opplæring der lærerne ikke snakker barnas morsmål.

– Det har kommet svært mange asylbarn til Norge på kort tid. Mange steder har det vært vanskelig å finne nok lærere som kan språkene barna snakker. Jeg håper at dette verktøyet vil være et viktig ressurs som skal bidra til raskere innføring av asylbarna i norsk skole, sier kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen (H) til nettsiden regjeringen.no.

Utdanningsdirektoratet har utviklet skolekassa.no, som er en portal hvor man får tilgang til nettbaserte læringsressurser som allerede blir brukt i norsk skole. Dette er oversatt til arabisk, dari og andre språk som mange av asylbarna snakker.