Arkivert artikkel

Et fortsatt bærekraftig velferdssamfunn

– Flere i jobb og flere som jobber lenger er det viktigste vi gjør for et bærekraftig velferdssamfunn. Dette var hovedbudskapet da Høyreleder Erna Solberg talte til Høyres sentralstyre søndag.

Det har større verdi å få eldre til å bli i jobb enn å åpne nye oljefelt sa statsministeren på søndagens sentralstyremøte i Høyre

Video: Se Erna Solbergs tale til sentralstyret 19. november 2017

– Selv om vi i Norge har mange i arbeid, gode velferdstjenester og små forskjeller, må vi være villige til å tilpasse oss en verden i rask endring. Det er det en alvorlig utfordring for bærekraften i velferdssamfunnet at selskaper unndrar seg skatt på overskudd. Det gjelder også utenlandske selskaper.

Er de eldre den nye oljen?
– Vi må ta inn over oss at det faktisk har større verdi å få eldre til å bli i jobb enn å åpne nye oljefelt.

– Partene i arbeidslivet må finne ut hvordan vi skal kunne kvalifisere folk gjennom hele arbeidslivet. Slik at flere som ønsker kan jobbe lengre.

– Regjeringen vil fremover presentere en rekke tiltak for å sikre at ingen går ut på dato i arbeidslivet. Vi må lære hele livet.

– Det er også et problem at flere risikerer å bli stående varig utenfor arbeidslivet, fordi dette er den viktigste arenaen for inkludering.

– Inkludering er ikke bare et spørsmål om å inkludere dem med fremmedklingende navn – men alle som føler seg fremmed i samfunnet. Vi må sørge for at vi kommer opp med løsninger som hjelper folk som har behov for litt ekstra hjelp.

Klimamålene skal oppfylles
– Veksten må hentes fra andre sektorer enn olje, og norsk økonomi må omstilles, samtidig som det stilles strengere krav til oss fordi vi skal nå klimamålene. Vi er også helt avhengig av å lykkes med å begrense den offentlige utgiftsveksten.

– Dette er ikke et spørsmål om ambisjoner, men forpliktelser vi har påtatt oss gjennom Paris-avtalen – vi skal nå klimamålene innen 2030, avslutter Solberg.

Se hele talen på Ernas facebookside