Arkivert artikkel

Bedre velferd for pelsdyrene

Regjeringen vil innføre tiltak som gir en kraftig skjerping av kravene til dyrevelferd i pelsdyrhold. Det kommer frem i en ny stortingsmelding om pelsdyrnæringen.

– Vår politikk er ikke basert på å forby næringer, men å stille krav til slik at alle opererer innenfor akseptable rammer. Det gjelder også krav om dyrevelferd for næringer der dette er relevant. Vi har og skal ha sterke krav til dyrevelferd i Norge. Det skal også sies at næringen allerede i dag lever under et strengt kontrollregime, sier næringspolitisk talsperson Gunnar Gundersen.

Vi har fra tid til annen sett eksempler i tilknytning til pelsdyrnæringen som gjør at det har vært riktig å vurdere om kravene til dyrevelferd er strenge nok i denne næringen. Regjeringen har derfor bestemt at det er viktig å stille strengere krav. Blant annet foreslås det forbud mot gruppehold av mink, skjerpede krav til å gi dyrene et mer stimulerende miljø, skjerping av dokumentasjonskrav og fortsatt stor bruk av offentlig kontroll og tilsyn.

Regjeringens vurderinger er basert på pelsdyrutvalgets rapport (NOU 2014:15) og høringsinnspillene til denne. Samtidig svarer meldingen opp Stortingets anmodningsvedtak om å vurdere forbud mot pelsdyroppdrett.