Arkivert artikkel

Endringer i konsesjonsloven

Bred enighet om endringer i konsesjonsloven

Høyre, FrP, Venstre og KrF har sammen blitt enige om endringer i konsesjonsloven som presenteres for behandling i Stortinget i dag. Endringene som partiene nå er enige om vil blant annet gjøre at innslagspunktet for priskontrollen heves fra 2,5 millioner til 3,5 millioner kroner for landbrukseiendommer med bolighus. I tillegg blir arealgrensen for konsesjonsplikt og priskontroll utvidet og det skal bli lettere å overdra tilleggsjord til eiendom som har tilstøtende grenser, ligger i nærheten av og/eller forpaktes uten at man må søke om deling eller konsesjon. I tillegg vil priskontrollen på rene skogeiendommer oppheves.

Høyre og Frp er fornøyde med å ha klart å jobbe frem endringer som går i rett retning. – Jeg vil gi ros til alle. I forhandlinger er det å gi og ta. Det er viktig å få til god utnyttelse av ressursene. Det vil vi legge til rette for, sa næringspolitisk talsmann i Høyre, Gunnar Gundersen til Nationen 2. februar. Med disse endringene styrkes den private eiendomsretten i jord- og skogbruket.