Arkivert artikkel

Flere jobber, bedre velferd og betydelige utslippskutt

Høyre, FrP, KrF og Venstre er enige om et statsbudsjett for 2017. Budsjettet vil sikre flere jobber, bedre velferd og betydelige kutt i klimagassutslippene. Det vil gjøre Norge bedre i stand til å innfri klimamålene i 2030. Tidenes grønneste budsjett er blitt enda grønnere.

Partilederne Trine Skei Grande, Venstre, Erna Solberg, Høyre, Siv Jensen, Fremskrittspartiet og Knut Arild Hareide, Kristelig Folkeparti. Foto: Marie Von Krogh, VG/Scanpix

– Jeg er svært glad for at vi har fått en budsjettenighet mellom Høyre, FrP, KrF og Venstre. Det vil gi flere barn en bedre oppvekst. Det blir flere lærere til tidlig innsats. Det blir flere voksne i barnehagene. Vi styrkes innsatsen mot voldsutsatte barn. Vi får til betydelige kutt i klimagassutslippene. Jeg vil takke alle som har vært med og forhandlet og jobbet hardt, sier statsminister Erna Solberg

Høyres finanspolitiske talsperson, Svein Flåtten, er glad for at landet har fått et budsjett godt tilpasset den økonomiske situasjonen.

– Mange fylker har opplevd at ledigheten har gått ned det siste året. Nord-Norge og Innlandet har rekordhøy aktivitet og veldig lav ledighet. Situasjon på Sør- og Vestlandet er fremdeles krevende. Det krever fortsatt målrettede tiltak mot bransjer og regioner. Samtidig må vi fortsette å bidra til den langsiktige omstillingen. Budsjettenigheten sikrer dette gjennom investeringer i samferdsel, kunnskap og grønn teknologi, sier Flåtten.

Klikk her for å laste ned og lese budsjettavtalen

Budsjettet betyr et løft for familier, skole og bærekraftig verdiskaping i hele landet. Helsetilbudet til barn og unge styrkes. Personer med psykiske helseplager og rusproblemer skal få hjelp raskere. Flere barn skal få en bedre oppvekst. Det blir flere lærere til tidlig innsats. Det blir flere voksne i barnehagene. Innsatsen mot voldsutsatte barn styrkes. Forsvars- og beredskapsevnen styrkes og langtidsplanen for forsvaret følges opp.

– Klimatiltak har vært sentralt i alle budsjettforhandlingene mellom samarbeidspartiene. Men vi har likevel hatt et godt utgangspunkt, for der den rødgrønne regjeringen brukte klimaforliket som en maksgrense for klimatiltak har klimaforliket vært et minimum for samarbeidspartiene. Derfor har vi levert tidenes klimabudsjett i 2014, 2015 og 2016. Med foregående års budsjetter og årets budsjett er det hevet over enhver tvil at Venstre og KrF har fått større gjennomslag for å redusere klimagassutslipp enn noen andre partier har fått noen gang tidligere, sier statsministeren.

– Vi mener vi la frem tidenes grønneste budsjettforslag. Det har nå blitt enda grønnere. Enigheten innebærer betydelige kutt i klimagassutslippene og gjør oss bedre i stand til å innfri våre forpliktelser i henhold til Paris-avtalen.

Klikk her for å laste ned og lese oversikt over utslippskutt i 2017


– Det kuttes over 600.000 tonn CO2 i 2017, ikke bare som et resultat av årets budsjettenighet – men også fordi resultatene av de foregående års budsjettenighet begynner å få effekt. Aldri før har det vært så store utslippskutt fra et år til et annet i Norge uten at det har skjedd samtidig som store økonomiske tilbakeslag (eksempelvis finanskrisen). For Høyre er det viktig at det grønne skiftet er bærekraftig, dvs at det lar seg kombinere med økonomisk vekst, flere jobber og dermed finansieringen av fremtidig velferd. Det har vi med årets budsjett vist at er mulig, avslutter Svein Flåtten.

Klikk her for å laste ned og lese verbalforslag til statsbudsjettet 2017

Under kan du se pressekonferansen lørdag 3.desember: