Arkivert artikkel

Dagbladet tar feil om betalingskort til asylsøkere

På lederplass i Dagbladet 3. november presterer avisen å mene at betalingskort til asylsøkere istedenfor lommepenger er plaging.

Betalingskort uten uttaksmuligheter istedenfor kontanter, sikrer at pengene går til det det er ment å gå til, sier Ingjerd Schou. Foto Hans Kristian Thorbjørnsen

Dette er en så alvorlig påstand at jeg må kommentere den. Det er et kjent problem at mange asylsøkere blir underernært og nærmest sulter seg for å sende mest mulig penger ut av landet. Dette gjelder beboere i mottak som betaler gjeld til menneskesmuglere. Og det gjelder enslige mindreårige som blir presset til å sende penger til familien.

Derfor ba Stortinget regjeringen finne en løsning for i størst mulig grad gå bort fra kontantytelser og over til betalingskort. Stortinget sa blant annet: «Det er viktig at det lages ordninger som forhindrer at asylsøkerne blir presset til å betale gjeld til menneskesmuglere istedenfor å kjøpe mat».

Når regjeringen nå foreslår å innføre betalingskort uten uttaksmuligheter istedenfor kontanter, sikrer det at pengene går til det det er ment å gå til: mat og klær til asylsøkerne. Betalingskort er bra både for den enkelte asylsøker og av respekt for skattebetalernes penger. Dette bidrar også til å redusere incentivet enkelte familier har til å sende sine barn på en farefull ferd til Europa.

At Dagbladet kaller dette plaging av asylsøkere er utenfor min fatteevne. Dette er ansvarlig og fornuftig politikk som løser konkrete utfordringer.