Arkivert artikkel

15 millioner kroner til programmeringsutstyr i skolen

Nå får skoleeiere penger til å kjøpe programmeringsutstyr lærere og elever kan bruke i undervisningen.

– Dagens unge skal ikke bare være dyktige i bruk av digitale verktøy og henge med på utviklingen. De skal også lære seg å se nye muligheter og løsninger ved hjelp av teknologi.

Det er viktig at nye generasjoner skal få kunnskapen de trenger til å lede denne utviklingen videre, sier skolepolitisk talsperson i Høyre Kent Gudmundsen.

Satser på utstyr til programmering

Utdanningsdirektoratets fordeling av 15 millioner er nå klar. Midlene fordeles til kommuner, fylkeskommuner og private skoleeiere som har prioritert kompetanseheving i programmering. Høyre er opptatt av at elever skal få kunnskap om, og forståelse for teknologi, algoritmisk tenkning og koding i flere fag allerede tidlig i skoleløpet.

– Satsingen skal bidra til nytt utstyr slik at lærere som har fått kompetanseheving i programmering skal kunne bruke denne kompetansen i klasserommet. Skal vi få gode rammer for undervisningen fortjener lærerne en moderne verktøykasse. Da er det bra at disse pengene kommer på plass, fortsetter Gudmundsen.

Nye læreplaner fra 2020

Regjeringen er i gang med den største endringen i norsk skole siden Høyre innførte Kunnskapsløftet i 2006. Nå fornyes alle læreplanene i skolen og dermed også innholdet i fagene. De nye læreplanene skal tre i kraft i 2020. Da skal programmering inn i de nye læreplanene både i matematikk og naturfag, trolig også i musikk.

– Det er viktig at vi tidlig forbereder oss på systemforståelsen og logikken som ligger i programmering. Slik kan det allerede nå bli en mer naturlig del av flere fag og bidra til å forberede barna våre på fremtidens arbeidsmarked og kompetansekrav, avslutter Gudmundsen.

Den teknologiske skolesekken

Utdanningsdirektoratet har tildelt tilskuddsmidler for videreutdanning og kompetanseheving for lærere i programmering. Tilskuddet skal brukes til å kjøpe utstyr slik at lærere kan bruke programmeringskompetansen sin i klasserommet.

Tilskuddet er ett av åtte tiltak i den teknologiske skolesekken:

  1. Tilskudd til vitensentrene, for arbeid med programmering i grunnopplæringen
  2. Tilskudd til utstyr til skoleeier som prioriterer videreutdanning/kompetanseheving innen programmering
  3. Tilskudd til utvikling av digitale læremidler for fagfornyelsen i 2018
  4. Tilskudd til innkjøp av digitale læremidler fra 2019 til og med 2022
  5. Innføring av Feide 2.0 (Dataporten) i grunnopplæringen
  6. Etablering av en nettløsning for å synliggjøre digitale læremidler
  7. Tiltak for kvalitet i læremidler
  8. Utredning av fellesløsning for skytjenester for grunnopplæring

Slik er fordelingen

Midlene fordeles til 45 kommuner, 5 fylkeskommuner og 4 private skole.

Fylke
Skoleeier
Sum
Akershus

Asker

249 239
Akershus Bærum 2 043 960
Akershus Nes 190 000
Akershus Rælingen 81 550
Akershus Skedsmo 125 000
Akershus Ås 50 300
Aust-Agder Arendal 276 750
Buskerud Flesberg 120 000
Buskerud Nedre Eiker 141 000
Buskerud Nes 65 000
Buskerud Nore og Uvdal 82 000
Buskerud Rollag 140 000
Hedmark Ringsaker 484 060
Hedmark Tynset 57 000
Hordaland Etne 73 890
Møre og Romsdal Averøy 66 500
Møre og Romsdal Giske 205 582
Møre og Romsdal Haram 919 216
Møre og Romsdal Ulstein 483 563
Møre og Romsdal Ørsta 178 280
Nordland Brønnøy 200 000
Nordland Sømna 46 750
Rogaland Gjesdal 50 000
Rogaland 193 171
Rogaland Karmøy 700 000
Rogaland Klepp 147 110
Rogaland Sandnes 303 000
Rogaland Sola 118 000
Rogaland Time 563 650
Rogaland Tysvær 200 000
Sogn og Fjordane Flora 270 000
Sogn og Fjordane Hyllestad 41 873
Sogn og Fjordane Leikanger 74 000
Telemark Skien 54 432
Troms Måselv 346 176
Troms Skjervøy 116 315
Trøndelag Skaun 140 691
Trøndelag Meråker 90 000
Trøndelag Ørland 250 000
Vest-Agder Kvinesdal 98 000
Vestfold Larvik 282 136
Vestfold Tønsberg 394 500
Østfold Halden 792 638
Østfold Moss 110 000
Østfold Trøgstad 58 399
Hordaland Fylkeskommunen 410 750
Møre og Romsdal Fylkeskommunen 453 354
Rogaland Fylkeskommunen 1 225 000
Trøndelag Fylkeskommunen 478 755
Vestfold Sandefjord VGS 500 136
Hordaland Danielsen barne- og ungdomsskule 120 000
Oslo Grunnskolen Oslo Kristne Senter 55 000
Oslo Humanistskolen 43 000
Hordaland St.Paul gymnas 39 364
Totalt 14 999 090