Arkivert artikkel

Det går så det suser i distrikts-Norge!

Om man hører på Trygve Slagsvold Vedum kan man få inntrykk av at det går dårlig i distriktene. Sannheten er en helt annen.

Parlamentarisk leder i Høyre, Trond Helleland.

For Høyre er det grunnleggende at samfunnet bygges nedenfra. Vi tror folk selv vet hvordan de kan få det best. Storsamfunnet er bare summen av de små fellesskapene: Familien, vennegjengen, frivilligheten og lokalsamfunnet.

– Statsministeren vet ikke bedre enn ordføreren i kommunen. Det er med andre ord ordføreren, kommunestyret og innbyggerne i kommunen som bør få bestemme mest mulig over sitt lokalsamfunn, sier parlamentarisk leder i Høyre Trond Helleland.

Se Trond Hellelands tale til Høyres Sentralstyre søndag 10. februar 2019:

– Det er en viktig forskjell mellom oss konservative og sosialistene. Sosialisme er sentraliseringens ideologi. Grunnen er ganske enkelt at sosialistene har et mål for hvordan samfunnet skal se ut. De vil forme samfunnet etter noen skrivebordsidealer om hvordan de mener verden bør se ut. SV, Rødt, MDG og Arbeiderpartiet er sentraliseringens partier.

– Høyre mener at det ikke er vår jobb å fortelle folk hvordan det skal være. Desentralisering ligger i blodet vårt. Men da må vi gi kommunene de redskapene de trenger. Det hjelper ikke å snakke fint om lokalt selvstyre om lokalsamfunnet ikke er i stand til å løse de grunnleggende oppgavene, sier Helleland.

Når Senterpartiet sitter på sine kontorer i Oslo og klager over de andre som sitter på sine kontorer i Oslo blir det ikke veldig konstruktivt

Forskjell mellom liv og lære

Solberg-regjeringen bygger by og bygd sammen gjennom gode vekstvilkår og god infrastruktur som styrker distriktene.

Det går bra med Norge. Og det går bra med lokalsamfunnene i distriktet. Men det skulle man ikke alltid tro om man lytter til Senterpartiets leder: Da NRK faktasjekket Vedums påstand om at regjeringen sentraliserer svarte han at faktasjekker flatet ut debatten, og at han var lei av slike faktasjekker.

Senterpartiet har i lang tid hatt flere kreative virkelighetsoppfatninger. Den siste i rekken er rundt strømprisene.

– Utenlandskablene, som Senterpartiet var med å vedta, og som flere Sp-statsråder har godkjent utbygging av, var plutselig roten til alt vondt, sier Helleland.

Et annet eksempel er bompengeopprøret. Senterpartiet og Trygve Slagsvold Vedum kritiserer bomringene i Norge, uten å ville gjøre noe med dem.

– Jeg har full forståelse for de som sliter med nye og høye bomringer. Vi vil gjøre noe med det. Vi har for eksempel redusert bompengeandelen i veiinvesteringer til 28%. Da Senterpartiet styrte var den på 40%. I den nye regjeringsplattformen går vi også inn for å innføre fradrag for bompengeutgifter, sier Helleland.

Les også disse sakene: