Arkivert artikkel

– Det grønne skiftet er i gang

Grønn skattekommisjon la i dag frem sine anbefalinger til hvordan en grønn skatteomlegging kan bidra til lavere utslipp av klimagasser, bedre miljø og en god økonomisk utvikling.

Høyres finanspolitiske talsperson, Svein Flåtten, ser positivt på hovedtrekkene i anbefalingene.

– Høyre er mot «røde» skatteøkninger, men er positive til et grønt skatteskifte hvor vi gjør det dyrere å forurense samtidig som vi senker andre skatter og avgifter. Det viktigste er at vi ikke skal øke den totale skattebelastningen for folk. Regjeringens mål er at det samlede skatte- og avgiftsnivået skal ned sier Flåtten.

Flåtten mener at kommisjonens anbefalinger i stor grad følger et sunt borgerlig prinsipp om at forurenser skal betale.

– For Høyre har det vært et bærende element i vår tilnærming til klimapolitikken at forurenser skal betale. Markedet er det beste virkemiddelet for å løse klimautfordringen og få til det grønne skiftet. Da må det koste mer å forurense, men det skal ikke innebære en samlet skatteskjerpelse – omstillingen til en økonomi som er mindre avhengig av oljen krever at vi gjør det mer lønnsomt å jobbe og å skape arbeidsplasser.

Forslaget fra Grønn skattekommisjon sendes nå ut på høring, med frist 9. mars 2016. Høyre vil bruke tiden fremover til en grundig evaluering av de konkrete forslagene fra kommisjonen.

– Det er over 80 konkrete forslag her, vi må se på detaljene før vi tar stilling til hvert enkelt element – og hvordan de virker sammen. For Høyre vil det være naturlig å se Grønn skattekommisjons forslag i sammenheng med den nye skattereformen avslutter Flåtten.


Klikk her for hele rapporten på regjeringen.no