Arkivert artikkel

Billigere med elbil

I jakten på å kutte mest mulig CO2 i Norge, er elbil et stadig mer lønnsomt alternativ. Dette viser en ny analyse fra Miljødirektoratet.

Foto: Colourbox.com

– Dette er gledelige nyheter for klimaet, og betyr i praksis at det blir billigere å gjøre de nødvendige reduksjonene fra transportsektoren, sier Klima- og miljøminister Vidar Helgesen.

Elbiler vil spille en viktig rolle for å gjøre transportsektoren utslippsfri. Miljødirektoratet har nå regnet på hva det vil kunne koste samfunnet å fase inn elbiler i personbilparken fra i dag og fram mot 2030.
Resultatet er oppløftende: Hvis man fortsetter å bruke elbil som virkemiddel i klimapolitikken, vil man kunne redusere CO2-utslipp med mellom 7 og 12 millioner tonn i perioden 2021-2030, med en prislapp på mellom 600 og 1100 kroner per tonn CO2.

Til sammenligning slipper en gjennomsnittlig bensin/dieselbil ut ca. 3,75 tonn CO2 hvert år. Det vil si at man kan spare CO2 tilsvarende 3,2 millioner norske fossilbiler.

Utslipp fra transportsektoren utgjør en stor andel av verdens utslipp og må kuttes kraftig for å nå globale klimamål. Elbiler gjør dette mulig – til lavere kostnad enn forventet.

– Da Energimeldingen ble vedtatt i vår, ble samarbeidspartiene enige om å legge til rette for at nye biler som selges i 2025 skal være utslippsfrie. Dette kan altså bety så mye som 12,1 millioner tonn lavere utslipp i 2025, sier Helgesen. Litt saktere innfasing av elbiler kutter 10 millioner tonn CO2 innen 2025, og koster kun 700 kroner per tonn.

Direktoratet regnet på flere forskjellige scenarioer, for eksempel på hvordan elbilveksten vil se ut dersom batteriprisene går vesentlig ned.

– Elbiler er fortsatt en god del dyrere enn tilsvarende bensin- og dieselbiler, men med utviklingen i batteriteknologien kan dette også endre seg raskt. Likevel, videreføringen av avgiftsfritaket for merverdiavgift for elbil fram til 2020, slik regjeringen har varslet i statsbudsjettet, er viktig for å få folk til å velge elbil, sier Helgesen.