Arkivert artikkel

En god barndom varer livet ut

– Barn skal få oppleve kjærlighet, trygghet og omsorg og få et godt grunnlag for hvordan de skal mestre sitt eget liv. Det var hovedbudskapet i talen statsminister Erna Solberg holdt ved Høyres felleskonferanse søndag 8. januar.

Foto: Hans Kristian Thorbjørnsen

Statsministeren presenterte fem løfter som skal sørge for at barn i Norge får en god barndom. Disse løftene skal danne grunnlaget for Høyres videre programarbeid og diskusjonene fremover.

1. Barn skal ikke mobbes.

Høyre skal sørge for tøffere lover mot mobbing. Skolene skal ha en klar plikt til å forebygge mobbing, og til å ta tak i mobbesaker raskt. Reaksjonene mot skoler som ikke følger opp, skal bli tøffere. I tillegg skal det bli lettere for barn å si fra enn det det er i dag, og det skal nytte å gjøre det.

2. Barn skal gå på en skole som gir dem verdens beste muligheter.

Barnehagen og skolen forbereder barnet på livet som voksen. Derfor er Høyres viktigste mål i skolepolitikken at flere skal lære mer mens de går på skolen. Gode lærere og tidlig innsats er viktigst for å nå det målet. Flere barn må fanges opp tidlig slik at de får kjenne på gleden ved å mestre.

3. Barn som har det vanskelig, skal få god hjelp.

Regjeringen har allerede styrket det forebyggende arbeidet i skolen med nesten én milliard kroner. Det innebærer en kraftig styrking av tilbudet til utsatte barn og unge. Slik vil færre falle utenfor og flere gjennomføre videregående opplæring og komme i arbeid.

4. Barn skal ikke utsettes for vold og overgrep.

Barn skal kunne vokse opp uten å måtte frykte vold og overgrep fra voksne. Høyre i regjering har allerede styrket dette arbeidet betydelig, men det er fortsatt arbeid som gjenstår. Politidistriktene styrkes, og kompetansen og ansvaret for barnevernet skal være så tett på barna som mulig. Høyre skal være partiet som setter barnas behov først.

5. Barn skal kunne delta på minst én fritidsaktivitet.

Flere barn enn før vokser opp i fattige familier. En oppvekst i fattigdom innebærer færre valgmuligheter. Derfor har Regjeringen utarbeidet en særskilt strategi for disse barna, der noe av det viktigste er å sørge for at foreldrene er i arbeid og å unngå at fattigdom går i arv. Høyre skal utarbeide politikk som sørger for å inkludere alle barn i de viktige sosiale arenaene.

Statsminister Erna Solberg understreket også at vårt ansvar for barn ikke stopper ved landegrensene. Det er et globalt ansvar, som Høyre skal ta med oss i det videre programarbeidet.