Arkivert artikkel

En god, trygg jul på norske veier

I disse dager vil hundretusener av nordmenn fylle bagasjerommet med julegaver, sette julemusikk på bilradioen, og legge ut på biltur for å feire jul med familie og venner.

Foto: Hans Kristian Thorbjørnsen

Og for å sikre at bilturene i julen – og hele resten av året – går raskt, effektivt og trygt, gjennomfører regjeringen nå tidenes satsing på tryggere veier.

Trygge veier er vesentlig i arbeidet med trafikksikkerhet, og regjeringens historiske satsing på vedlikehold, fornying og investeringer på riksveinettet er et viktig bidrag til trafikksikkerheten i Norge. De alvorligste ulykkene på norske veier i dag er møteulykker og utforkjøringsulykker. Derfor jobbes det nå hardt i hele Norge med bygging av midtrekkverk, utbedring av sideterreng, veibelysning og utbedring av svinger og kryss. Men også generelt vedlikehold er viktig: Neste år vil vi gjennom økt vedlikehold få mange hundre kilometer vei med forsterket midtoppmerking. Til vedlikehold av veidekker rundt i Norge, særlig asfaltering, er det satt av nok penger i statsbudsjettet for 2017 til nytt veidekke på ca. 1400 km riksvei. Vedlikehold og fornyelse av tunneler er også et satsingsområde som er viktig for Høyre, og i løpet av 2017 vil så mange som 20 tunneler bli ferdig utbedret.

Men ikke alle julereiser skjer med bil. Alle som tar toget i juleferien kan glede seg til enda bedre togtilbud i årene fremover. Neste år skal vi bruke nesten 22 milliarder kroner på norsk jernbane, og resultatet blir flere avganger, mer presise tog, og – for mange – billigere togbilletter. Og for alle som ønsker å gå eller sykle, blir 2017 også et godt nytt år: Det er satt av 477 millioner kroner på tiltak som legger til rette for gående og syklende, spesielt til å etablere sammenhengende sykkelveinett i byer og tettsteder, og bygge ut strekninger knyttet til skoleveier. Det er lagt opp til å fullføre så mye som 37 km gang- og sykkelveianlegg på riksveinettet neste år.

Hvordan du enn reiser i julen, så håper jeg du kommer raskt frem og trygt hjem, og så håper jeg du og dine får en riktig god jul!