Arkivert artikkel

Høyre vil endre reglene for dagpenger og utdanning

Arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie vil gi permitterte og arbeidsledige muligheten til å fullføre en påbegynt utdanning.

For mange av de som permitteres eller blir ledige er utdanning veien tilbake til jobb. Derfor vil arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie endre regelverket, slik at det blir enklere for permitterte og arbeidsledige å fullføre en påbegynt utdanning.

– Dagens regelverk er for rigid og firkantet. Vi ønsker nå å gjøre forbedringer i det for å rydde unna en del av urimelighetene som er der, sier statsråden.

Hovedregelen er at det ikke gis dagpenger til personer under utdanning. Det er likevel gjort enkelte unntak. Unntakene er begrensede, og oppfattes av noen som lite fleksible. Det gjelder blant annet muligheten for opplæring eller utdanning som ellers kan kombineres med fulltidsarbeid. Reglene har paradoksalt nok ført til at mennesker som har mistet jobben har måttet avslutte den utdanningen som faktisk bidrar til omstilling og som styrker sjansen for ny jobb, for å kunne beholde dagpengene sine. Dette regelverket rydder nå regjeringen opp i.

Konkret går endringene ut på at regjeringen utvider muligheten for å fortsette utdanning som er påbegynt før man ble arbeidsledig eller permittert. Samtidig blir vilkårene for hva som kan regnes som opplæring tilpasset fullt arbeid justert, ved at det nå blir tillat studiesamlinger inntil seks dager per semester. Det gjør det mulig med for eksempel nettstudier og kveldsstudier. Regjeringen utvider også adgangen til å motta dagpenger under etablering ev egen virksomhet, fra dagens 9 til 12 måneder.

Med regjeringens nye forslag til oppmykning i NAV-regelverket vil det bli enklere for den enkelte å fullføre utdanningen sin, og det vil bli enklere å etablere nye virksomheter. Begge deler er viktige grep for å sikre at de som blir ledige kommer raskest mulig tilbake på arbeidsmarkedet.

– Særlig i oljebransjen ser vi nå at mange blir permitterte eller arbeidsledige. Det er nå ekstra viktig at de som etterutdanner seg for å komme raskest mulig tilbake på arbeidsmarkedet, ikke hindres, men heies frem og oppmuntres, understreker statsråd Anniken Hauglie.

Hun vil jobbe for å få gjennomført regelendringene så fort som mulig.

– Forslaget om å kunne motta dagpenger under etablering av egen bedrift, krever en lovendring. Det må derfor behandles i Stortinget. De andre forslagene er forskriftsendringer, og kan iverksettes så raskt som praktisk mulig, avslutter ministeren.

Her kan du lese mer om hva forslaget til endringer innebærer: https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/vil-endre-reglene-for-dagpenger-og-utdanning/id2472464/