Arkivert artikkel

Enighet om statsbudsjettet for 2019

Høyre, FrP, Venstre og KrF er enige om statsbudsjettet for 2019.

Høyre, Venstre, Frp, og KrF ble tirsdag 21. november enige om statsbudsjettet for 2019

– Vi er glad for å presentere en enighet om budsjettet mellom de fire partiene for sjette år på rad. For Høyres del er vi fornøyd med at det samlede skatte- og avgiftsnivået går ned, slik at det blir billigere å skape flere jobber og billigere å jobbe. Dette viser nok en gang at de ikke-sosialistisk partiene på Stortinget klarer å samle seg om et godt helhetlig opplegg, som alle partier kan være stolte av. Dette legger et godt grunnlag for de forestående sonderingene, sier Høyres finanspolitiske talsmann, Henrik Asheim.

Én milliard mer til barnetrygd

Før forhandlingene var mange spente på om KrF ville klare å få økt barnetrygden. Resultatet ble at barnetrygden øker med 1000 kroner i året, med virkning fra 1. mars 2019.

– Vi har kommet KrF i møte på viktige punkter. Over én milliard til barnetrygd, økt engangsstønad med 20 000 kroner og mer penger til barnehage og skole, er blant høydepunktene i budsjettenigheten, sier Asheim.

Høyre-profil ivaretatt

For Høyre har det vært viktig å ta vare på viktige satsinger fra det opprinnelige budsjettet.

– Budsjettettenigheten viderefører viktige prioriteringer fra statsbudsjettetsfremlegget til regjeringen. Det betyr redusert selskapsskatt, fire milliarder til forsvar, kraftig vekst til vei, bane og kollektiv, samt 600 nye lærerspesialister. Det samlede skatte- og avgiftsnivået går fortsatt ned med én milliard, noe som bidrar til at det skapes flere arbeidsplasser og at det lønner seg å jobbe, sier Asheim.

5 viktige punkter fra budsjettenigheten

  1. Totalt flyttes det på ca. 4,3 milliarder kroner, hvorav den største prioriteringen er at barnetrygden øker med 1000 kroner i året.
  2. Engangsstønaden økes med 20 000 kroner
  3. 350-kroners-grensa fjernes fra 1.1.2020
  4. Om lag en halv milliard til henholdsvis lærernorm, barnehagenorm og skolehelsetjenesten
  5. 4000 kroner mer i pensjon til enslige minstepensjonister (med virkning fra 1/9), og 60 millioner kroner i støtte til pensjonskostnader for ideelle aktører

5 viktige punkter fra det opprinnelige budsjettet

  1. Satsen for selskapsskatt og trinnskatt senkes fra 23 til 22 prosent, og verdsettelsesrabatten i formuesskatten økes til 25 prosent.
  2. Kraftig vekst til vei, bane og kollektiv. Totalt har budsjettet økt med 75 % siden regjeringen tiltrådte.
  3. Mer penger til tidlig innsats, 600 nye lærerspesialister og 1,5 mrd til opptrappingsplaner for forskning.
  4. 4 milliarder til oppfølging av langtidsplanen for forsvaret. Innebærer investeringer i nye ubåter, nye overvåkningsfly, nytt artilleri til hæren og nye kystvaktsfartøy.
  5. 125 millioner til inkluderingsdugnaden for å få flere inn i arbeidslivet.

Budsjettenigheten 2019 – tabell

Verbaler og merknader for budsjettenigheten 2019