Arkivert artikkel

Et felles løft for god integrering

Enighet om integreringspolitikken på Stortinget

– Enigheten i dag viser at Stortinget har og vil ha en aktiv rolle i hvordan vi skal håndtere den store tilstrømmingen av flyktninger og asylsøkere. Med dette gir vi den nye statsråden med ansvar for integrering en klar bestilling og et godt mandat for sitt arbeid, sier Høyres parlamentariske leder Trond Helleland.

Høyre, Fremskrittspartiet, Arbeiderpartiet, Kristelig Folkeparti, Senterpartiet og Venstre står nå samlet om et felles løft for god integrering. Avtalen omfatter hele løpet for en flyktning eller asylsøker som kommer til Norge, fra ankomst og vurdering av behov for beskyttelse, til han eller hun som kommer er integrert i det samfunns- og arbeidsliv. Denne avtalen følger opp innstrammingene de seks partiene ble enige om den 19. november, i avtalen «Tiltak for å møte flyktningkrisen».

– En god integreringspolitikk forutsetter en stram og ansvarlig innvandringspolitikk. At 161 av 169 stortingsrepresentanter nå stiller seg bak både tiltak som gjør at vi får kontroll på asyltilstrømmingen og en rekke tiltak for å styrke integreringsarbeidet rundt dem som har krav på opphold, er en stor styrke for det norske demokratiet. Der vi i forrige runde sendte et sterkt signal om en strammere linje, sender vi i dag en klar forventning om at arbeidet med integrering må prioriteres, fortsetter Helleland.

– Integreringsarbeidet berører nær sagt alle samfunnsområder. Særlig viktig er kommunenes situasjon, og det har vært viktig for alle partier at det presset mottakssystemet vårt har opplevd denne høsten, ikke skal forplante seg og skape store problemer for kommunene. Derfor har vi i avtalen blitt enige om hvordan dette skal prioriteres både i mottaks- og avklaringssituasjonen, i kommunene, når det gjelder bosetting og hva vi kan gjøre for at de med krav på opphold raskt skal kunne lære seg språk, få seg en jobb og ta vare på seg selv, avslutter Helleland.