Arkivert artikkel

Et løft for realfagene

Onsdag lanserte regjeringen realfagsstrategien ”Tett på realfag.” Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen mener det er på høy tid å ta et krafttak for realfagene.

I år fikk over 40 prosent av tiendeklassinger som tok skriftlig eksamen i matematikk før sommerferien karakteren 1 eller 2. Norge ligger under gjennomsnittet i OECD i matematikk, og bare 9 prosent av norske elever presterer på høyt nivå.

– Dette vil vi gjøre noe med. Målet med strategien er at flere barn og unge skal mestre matematikk og naturfag. Vi skal få færre elever som presterer på lavt nivå og flere som presterer på høyt nivå, sier Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen.

Barn lærer utrolig fort, og over 97 prosent av alle barn går i barnehagen. Realfagsstrategien tar sikte på å vekke barns interesse i realfag allerede fra barnehagealder av.

– Jeg synes det er viktig at det foregår læring i barnehagen. Men det skal skje på barnehagens premisser, og barnehagen skal ikke bli som en skole, understreker Røe Isaksen.

Kunnskapsministeren mener at gode kunnskaper i realfag er avgjørende for om vi skal løse de utfordringene Norge står ovenfor i fremtiden. Strategien «Tett på realfag» har fire overordnede mål:

1. Barn og unges kompetanse i realfag skal forbedres.

2. Andelen barn og unge på lavt nivå i realfag skal reduseres.

3. Flere barn og unge skal prestere på høyt og avansert nivå.

4. Barnehagelæreres og læreres kompetanse i realfag skal forbedres.

– Vi ønsker at barn og unge skal være ”tett” på matematikk, naturfag og teknologi fra de begynner i barnehagen til de er ferdige på videregående skole. Derfor skal vi styrke det realfaglige innholdet i barnehagens rammeplan, vi skal fornye læreplanene for realfag og vi skal sikre at elever som strever i matematikk blir identifisert og fulgt opp tidlig med effektive tiltak, fortsetter Røe Isaksen.

I dag mangler nesten 20 prosent av matematikklærerne i grunnskolen fordypning i faget de underviser i. Kunnskapsministeren er overbevist om at en god lærer er det aller viktigste for at flere elever skal lære realfag. Forskning viser at elevene får bedre læringsresultater, spesielt i matematikk, når læreren har høy formell kompetanse. Derfor vil vi også øke lærernes og barnehagelærernes kompetanse i matematikk og naturfag gjennom etter- og videreutdanning.

– Vi vet at kunnskap om skolen gir kunnskap i skolen. Derfor skal vi også innføre et realfagsbarometer. Barometeret skal inneholde en indikatorrapport for hvordan det går med realfagsopplæringen nasjonalt og lokalt, avslutter Røe Isaksen.