Arkivert artikkel

Et løft for skolen i alle kommuner

Torsdag lanserte statsministeren og kunnskapsministeren syv tiltak som skal gjøre skolen enda bedre.

Rundt 40 prosent av elevene i 10. klasse som var oppe til matematikkeksamen i vår fikk karakteren 1 eller 2. Én av fem matematikklærere og én av syv norsklærere i grunnskolen har ingen fordypning i faget de underviser i. Vi vet også at utilstrekkelige grunnleggende ferdigheter i grunnskolen er en viktig årsak til at mange faller fra eller ikke består videregående opplæring.

– Skolen skal gi muligheter for alle og elevene skal lære mer. Høyre er garantisten for at vi skal fortsette satsingen på kunnskap i skolen. Derfor setter vi oss nå målet om at 25 000 lærere skal få videreutdanning innen 2020, sier statsminister Erna Solberg.

Høyres lokalpolitikere tar ansvar som skoleeiere. Med Høyre ved roret i landets kommuner, blir det en kraftsatsing på kunnskap i skolen.

– Vi skal fortsette satsingen på videreutdanning og sørge for at lærerne tilfredsstiller de nye kompetansekravene. Ikke minst skal vi fortsette avbyråkratiseringen av skolen slik at lærerne får mer tid til undervisning, sier kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen.

Skal flere elever fullføre på yrkesfag, må vi ha flere læreplasser. Regjeringen er i gang med et yrkesfagløft og vi har økt lærlingtilskuddet fire ganger på to år. Nå fortsetter satsingen på flere læreplasser i kommunene.

– Vi trenger langt flere læreplasser og Høyre i kommunene skal følge opp regjeringens yrkesfagløft ved å ta inn flere lærlinger i kommunen, fortsetter statsministeren.

Kunnskapsministeren er også opptatt av at alle skal få en ny sjanse når de trenger det. Dersom voksne trenger opplæring i grunnleggende ferdigheter skal vi legge til rette for det.

– En trygg skolehverdag er en forutsetning for læring. Man klarer ikke lære stort dersom man sitter med frykt i magen for hva som kan skje i friminuttet eller på skoleveien. Vi skal ha en nullvisjon for mobbing, avslutter kunnskapsministeren.

Høyres liste for skolesatsing i kommunene er:

1. Videreutdanne minst 25 000 lærere innen 2020.

2. Støtte opp om læreren som fagperson.

3. At våre kommuner skal være de mest aktive skoleeierne og stille klare krav elevenes læringsresultater.

4. Være en garantist for å videreføre nasjonale prøver og sikre foreldrene åpenhet om resultatet for sin skole og sin kommune.

5. Arbeide for flere lærlingplasser gjennom økt lærlingtilskudd, krav til lærlinger ved offentlige innkjøp og flere plasser i offentlige sektor.

6. Bedre tilbudet i kommunene til voksne som trenger opplæring i grunnleggende ferdigheter.

7. Forsterke innsatsen mot mobbing.