Arkivert artikkel

Fakta om lærernormen

De fire borgerlige partiene har nå kommet frem til en enighet om neste års statsbudsjett. I budsjettenigheten ligger det også en lærernorm på skolenivå.

Statsbudsjettet 2018
Neste års statsbudsjett er et budsjett for et bærekraftig velferdssamfunn og for flere arbeidsplasser. I forhandlingene var lærernorm på skolenivå et sentralt krav for KrF. Dette har de fått gjennomslag for. Dette har ikke vært Høyres foretrukne modell, men vi er også for flere lærere i småskolen. Selv om Høyre har vært kritisk til denne modellen, innfører vi normen med forbehold om at den skal evalueres underveis. Det er også viktig for Høyre at kompetansekravene i matematikk, norsk og engelsk ligger fast, det samme gjelder karakterkravet fire i matematikk for å komme inn på lærerutdanningene.

Lærernormen i detalj

Lærernormen som nå vil bli innført gjelder på skolenivå. Lærernormen vil regulere hvor mange elever som er tillatt per lærer i grunnskolen. Modellen som er lagt til grunn legger opp til en gradvis innfasing over to år. Fra neste år blir det krav om 16 elever pr. lærer fra 1.-4. trinn og 21 elever pr. lærer fra 5.-10. trinn. Fra år to, vil normen bli justert til 15 elever pr. lærer fra 1.-4. trinn, og 20 elever fra 5.-10 trinn. Ordningen skal evalueres underveis. Hvordan normen skal finansieres vil det nå bli utredet modeller for.

Gjennomslag for kompetansekrav og karakterkrav

To viktige gjennomslag for Høyre er enigheten om at kompetansekravene for lærerne vi har innført i matematikk, engelsk og norsk består. I tillegg er det enighet om at karakterkravet i matematikk for å komme inn på lærerutdanningene ligger fast. Dette er to av Høyre viktigste tiltak for å sikre økt kvalitet i lærerutdanningene og enda bedre lærere for fremtidens skole.

Lærernorm er vanskelig

Selv om Høyre vil ha flere lærere er ikke lærernormen vår modell. Avhengig av hvordan utformingen blir, vil den også medføre noen utfordringer. For eksempel vil det innebære en flytting av ressurser fra kommunene i distrikts-Norge hvor lærernormen allerede er oppfylt, til de store folkerike kommunene med færre lærere per elev. Den vil også gjøre det vanskeligere å løse omfordelinger internt i en kommune.

I budsjettet har Høyre fått gjennomslag for å fase ut maskinskatten noe som er viktig for å skape flere jobber. Det ligger også penger til å løfte beredskapen, skape flere jobber og til sosiale tiltak som vil komme mange til gode. Lærernormen var ikke et tiltak vi ønsket, men som vi nå har gått inn for som en del av en større helhet.