Arkivert artikkel

Flere kvinner jobber heltid

Her kan du lese tallene som tilbakeviser skremmebilder fra AP om at Erna og Siv ville sette likestillingen tilbake.

FOTO: CF-Wesenberg@kolonihaven.no

Ferske tall viser nemlig at andelen kvinner i heltidsstillinger opp.

– Dette viser at likestillingen er på rett kurs, sier Tina Bru, kvinnepolitisk talsperson i Høyre.

53 000 flere norske kvinner jobber heltid nå sammenlignet med tredje kvartal 2013, ifølge tall fra SSB. Andelen kvinner som jobber heltid har økt fra 61 prosent i tredje kvartal 2013 til 64,1 prosent tredje kvartal 2016.

Likestilling på rett kurs

– Dette viser at likestillingen er på rett kurs. Det blir stadig lettere å kombinere arbeidsliv og familieliv, ettersom flere får tilgang på barnehageplass og et godt skolefritidstilbud, sier Bru.

Hun peker på at andelen med barnehageplass har gått opp fra 90 til 90,4 prosent fra 2013 til i dag, og mener regjeringen har gjort målrettede grep for å stimulere folk til å jobbe mer.

– Vi har innført gratis kjernetid og billigere barnehage for lavinntektsgrupper. Det bidrar til at de som tjener mindre får mulighet til å sende barna i barnehagen og selv jobbe heltid. Vi har også gjort det mer lønnsomt å jobbe, og åpnet for lokale forhandlinger som gir mer fleksible turnuser i blant annet helse- og omsorgssektoren, sier Bru.

Høyre-politikeren mener at flere heltidsjobbene kvinner er bra for kvinners pensjon, og dermed for likestillingen.

– Høyres mål er at menn og kvinner skal være fullt ut likestilt, og ha de samme mulighetene i livet. Da er det viktig at kvinner jobber heltid, fordi det gir dem de samme pensjonsrettighetene som menn, sier Høyre-profilen fra Rogaland.

Økonomisk likestilling

Til tross for fremgangen, er andelen heltidsarbeidende menn vesentlig høyere. I 2015 jobbet 85 prosent av alle menn heltid. Bru mener at det må være opp til hver enkelt familie å velge hvilken løsning som fungerer best for dem, men påpeker at likestillingen i arbeidslivet har hatt store positive virkninger for norsk økonomi.

– Når flere nå jobber heltid, betyr det at framtidens kvinner i større grad blir økonomisk likestilte. Men det er også et gode for norsk økonomi. Dersom kvinner ikke hadde kommet inn i arbeidslivet, hadde Norges BNP vært 3300 milliarder lavere, sier Bru og henviser til en rapport Kjersti Misje Østbakken har utarbeidet ved Institutt for samfunnsforskning.

Bru påpeker på at skremmebildene som ble presentert før valget i 2013 nå er gjort til skamme.

– De tok grundig feil. Jeg håper de går i seg selv og ser at det var skremselspropaganda. Tallene viser at Regjeringen har en likestillingspolitikk som fører Norge fremover, sier Tina Bru avslutningsvis.