Arkivert artikkel

Flere lærlingplasser med Høyre i regjering

På besøk hos Kuben videregående skole i Oslo slapp næringsminister Monica Mæland nyheten om at regjeringen nå vil stille krav om bruk av lærlinger ved offentlige anskaffelser.

– Det vil være positivt både for rekruttering til yrkesfag og for kompetanseutviklingen for fagarbeidere og bedrifter, sier næringsministeren.

Det er fortsatt stor mangel på lærlingplasser innenfor mange bransjer, og Norge trenger god tilgang på dyktige fagfolk i årene fremover. Flere må velge og fullføre en utdanning innen yrkesfag for at vi skal fortsatt skal kunne løse viktige samfunnsoppgaver og sikre verdiskapingen. Regjeringen legger derfor fram en ny lov om offentlige anskaffelser for Stortinget. Endringene i loven medfører at det skal stilles krav om bruk av lærlinger ved offentlige anskaffelser.

– Til tross for at ulike regjeringer har innført flere tiltak for å bedre tilgangen på læreplasser, har vi ikke kommet i mål med dette arbeidet, sier Mæland. – Å stille krav ved offentlige anskaffelser er et kraftig virkemiddel for å sikre vekst i antall læreplasser, fortsetter hun.

Endringene i loven medfører at når det offentlige gjør sine innkjøp skal det ikke bare stilles krav om at bedriftene har lærlinger, men også at lærlinger faktisk skal jobbe med å gjennomføre arbeidet i kontrakten med de offentlige virksomhetene.

– Bruk av lærlinger ved offentlige anskaffelser sender et viktig signal om hvor viktig Høyre mener det er at bedrifter tar det ansvaret det er å ha lærlinger, og at det offentlige støtter opp om bedrifter som satser på langsiktig utvikling av fagarbeidere og fagkompetanse, avslutter Mæland.

Det nye regelverket om offentlige anskaffelser trer etter planen i kraft til sommeren. Planen er at forskriften om krav om bruk av lærlinger skal tre i kraft samtidig.