Arkivert artikkel

Foreldre som mister et barn vil fortsatt få pleiepenger

Høyre i regjering foreslår å gjeninnføre ordningen med rett til pleiepenger i tre måneder etter barnets død for foreldre som har mottatt fulle pleiepenger i minst tre år.

Høyres stortingsrepresentant Margret Hagerup er glad for at regjeringen vil gjeninnføre ordningen med rett til pleiepenger etter barnets død.

– Det å miste et barn er det verste en forelder kan oppleve. Foreldre som har mottatt fulle pleiepenger i minst tre år står ofte i realiteten utenfor arbeidslivet, og vil naturligvis trenge lenger tid for å komme tilbake i arbeid. Derfor foreslår regjeringen at denne gruppen skal få rett til pleiepenger i en lengre periode, sier Høyres stortingsrepresentant Margret Hagerup.

Alle som har behov for det skal få pleiepenger

Alle foreldre som mottar pleiepenger og som mister et barn vil få rett til seks uker med fortsatt ytelse, uavhengig av hvor lenge de har mottatt ytelsen. Ordningen vil gi foreldre tid til sorg og trøst.

– Å miste et barn er grusomt, uansett årsak. Hvor lang tid det tar før man blir i stand til å gjenoppta en normal tilværelse vil variere. Jeg mener behovet for ulike løsninger ivaretas godt gjennom den todelte løsningen vi foreslår, kombinert med retten til sykepleier, sier Hagerup.

Kort om pleiepenger

Pleiepenger er penger du kan få hvis du må være borte fra arbeid på grunn av et barn som trenger omsorg og pleie hele tiden. Pleiepenger beregnes på samme måte som sykepenger.

I 2017 ble retten til pleiepenger betydelig utvidet i “pleiepengereformen”. Reformen ble vedtatt på Stortinget og trådte i kraft 1. oktober 2017. Det er også gjort endringer i tiden etterpå, som gjorde ordningen romsligere. Imidlertid gjaldt ikke det dem som mistet barnet mens de mottok pleiepenger.

Regjeringen foreslår en todelt løsning for foreldre som mister barn mens de mottar pleiepenger: Hvis du har mottatt fulle pleiepenger i tre år vil du ha rett til pleiepenger i tre måneder etter barnets bortgang. I tillegg vil alle som trenger det ha rett til pleiepenger i seks uker etter barnets bortgang, uavhengig av hvor lenge de har mottatt ytelsen.