Arkivert artikkel

Foreslår å styrke fars rett til foreldrepermisjon

Høyres programkomite vil innføre selvstendig opptjeningsrett til menn.

Stortingsrepresentant og medlem i programkomiteen, Tina Bru. FOTO: CF-Wesenberg@kolonihaven.no

– Vi har et veldig godt foreldrepengesystem, en av verdens rauseste ordninger, men ordningen får noen urimelige utslag og den bærer litt preg av å se på mor som den naturlige omsorgspersonen, men ikke far. Det er diskriminerende at far ikke skal få være hjemme med barnet på selvstendig grunnlag, men er avhengig av mors situasjon. Jeg tror det er en sak som har fløyet litt under radaren fordi de fleste foreldre er i full jobb før fødsel, sier Tina Bru, programkomitemedlem i Høyre.

Tina Bru, som også er leder i Høyres kvinneforum, mener det er på tide at mor og far behandles som likeverdige omsorgspersoner for barnet i lovverket. Ettersom mor har krav på foreldrepermisjon uten hensyn til fars aktivitet, er det diskriminerende å stille krav til mors aktivitet for at far skal kunne ta ut foreldrepermisjon, sier hun.

Etter forslag fra Tina Bru er det tatt inn en formulering om dette i programutkastet som skal behandles på landsmøtet til våren, der heter det at Høyre vil på sikt innføre selvstendig opptjeningsrett for far, legger hun til.

Naboland ligger foran. I Sverige, Finland og Island har man ikke aktivitetskrav til mor for at far skal kunne ta ut permisjon. I Norge tar 35 % av fedrene ikke ut foreldrepenger, noe som kan skyldes at de ikke har selvstendige opptjeningsrettigheter.

– Dersom man gir far rett til uttak av foreldrepenger uten å stille krav til mors aktivitet, vil det kunne bidra til å øke kvinners deltakelse i arbeidslivet. Dette fordi mor vil, dersom far har omsorgen for barnet, kunne gå ut i arbeid tidligere eller være reell arbeidssøker og dermed øke muligheten til å få arbeid, fortsetter Tina.

– Regelverket er komplisert for NAV og foreldre å håndtere, utdyper Bru videre. Selvstendige opptjeningsrettigheter til far uten aktivitetskrav til mor vil bidra til forenkling av et komplisert regelverk som er veldig byråkratisk for NAV å håndtere. Og det vil føre til at foreldre som befinner seg ulike situasjoner hvor mor ikke oppfyller aktivitetskravet får far rett til og foreldrepermisjon med barnet, avslutter Bru.