Arkivert artikkel

Avvikling av pelsdyrnæringen på høring

Regjeringen følger opp Jeløya-plattformen, og sendte i formiddag et forslag på høring som innebærer forbud mot hold av pelsdyr. Forslaget skisserer en avviklingsperiode frem til 1. februar 2025.

Landbrukspolitisk talsperson Ingunn Foss er glad for at det stimuleres til at bønder som ønsker å omstille virksomheten sin får mulighet til det gjennom kompensasjonsordningen.

–Vi har forståelse for at mange opplever det varslede forbudet som krevende. Departementet har kommet frem til en kompensasjonsordning som tar hensyn til driftsmidler, bygninger, oppryddingskostnader og liknende, sier Ingunn Foss, landbrukspolitisk talsperson for Høyre.

Hun er også glad for at det stimuleres til at bønder som ønsker å omstille virksomheten sin får mulighet til det.

–En del av disse eiendommene kan også brukes til annen type landbruksproduksjon. Derfor settes det av en pott på 50 millioner kroner til omstillingstiltak som disse bøndene kan søke på, sier Foss.

Det legges opp til at eksisterende produsenter kan drive fram til 1. februar 2025. 2024 blir da det siste fulle produksjonsåret. Datoen er valgt for å passe med pelsingssesongen for produksjonsåret 2024.