Arkivert artikkel

Forsvarsløse barn skal beskyttes

Aftenpostens historie om en overgrepsdømt mann som fikk flytte inn i en ny familie er hjerteskjærende.

Hårek Elvenes, stortingsrepresentant Høyre, medlem av justiskomiteén Foto: Hans Kristian Thorbjørnsen

En femårs gammel jente ble utsatt for overgrep fra en tidligere pedofildømt. Barnevernet unnlot å gjøre egne undersøkelser og lente seg på en uttalelse fra en sakkyndig. Regelverket viser at barneverntjenesten ikke gjorde jobben. Det er utillatelig.

Staten har et særskilt ansvar for å beskytte vergeløse barn mot overgrep. Vold og seksuelle overgrep har store menneskelige konsekvenser. Regjeringen har lagt frem en opptrappingsplan mot vold og overgrep, med særlig vekt på barn. I statsbudsjettet for 2017 er det satt av 500 millioner til oppfølging av planen. Familievernet er styrket og etterforskning av vold og overgrep mot barn er styrket. Helsestasjoner- og skolehelsetjenesten er tilført mer midler. Og strafferammen for grov mishandling i nære relasjoner er økt. Det er også etablert familievoldskoordinatorer i alle politidistriktene og foreldelsesfristen for vold og grove overgrep er opphevet. Samfunnet er villig til å bruke sterke midler for å forhindre at barn skades for resten av livet.

Hårek Elvenes
stortingsrepresentant Høyre
medlem av justiskomiteén