Arkivert artikkel

Økt forutsigbarhet for maritim næring

Regjeringen har lagt frem et lovforslag om tilskudd til sysselsetting av arbeidstakere til sjøs. Det vil gi økt forutsigbarhet for næringen og er en direkte oppfølging av Sundvollen-erklæringen og regjeringens maritime strategi.

Ove Trellevik.Foto: CF-Wesenberg

– Dette er en etterlengtet endring for norske sjøfolk. Å lovfeste ordningen gir både rederier og sjøfolk trygghet for fremtiden, sier Ove Trellevik, maritimpolitisk talsperson i Høyre.

Statsminister Erna Solberg fremhevet betydningen av norsk havnæring da hun holdt sin halvårlige pressekonferanse tidligere denne uken. En god tilskuddsordning er en forutsetning for å sikre norsk maritim kompetanse, rekruttering av norske arbeidstakere til sjøs og at rederiene har konkurransedyktige rammevilkår.

– Nettopp derfor er det viktig at denne lovendringen kommer nå. En slik tilskuddsordning vil bidra til at havnæringen blir mer attraktiv, kan videreutvikles ytterligere og bidrar til å bevare Norges posisjon som en ledende maritim nasjon. Det er viktig for næringen og for norsk økonomi, fortsetter Trellevik.

Antallet sjøfolk som er omfattet av ordningen har vært relativt stabil de siste årene. I 2015 var omtrent 11 900 sjøfolk omfattet av den, fordelt på om lagt 120 rederlag. Det er fortsatt Stortinget som skal fastsette størrelsen og innretningen av pengestøtten gjennom årlige budsjettvedtak. I 2016 er det forventet at utbetalingene vil utgjøre 1 850 millioner kroner.