Arkivert artikkel

Fosenvindkraft gir flere hundre arbeidsplasser

– Vindkraft på Fosen og snillfjordområdet er et fantastisk kinderegg, sier Tina Bru og sikter til flere hundre arbeidsplasser, et stort fornybar energiprosjekt på fastland og at vindkraftverket vil gi strøm til 170.000 husstander.

Statkraft går sammen med partnerne TrønderEnergi og Nordic Wind Power DA inn for å bygge det som vil bli Europas største landbaserte vindkraftanlegg på Fosen, Hitra og i Snillfjord. Prosjektet innebærer investeringer på 11 milliarder kroner, og vil produsere om lag 3,4 (TWh) fornybar energi i året når det står ferdig. Dette tilsvarer det årlige forbruket til rundt 170 000 husstander.

– Fosen-utbyggingen er et fantastisk kinderegg: Den skaper flere hundre arbeidsplasser, med oppstart allerede i år. Den er med på å reindustrialisere Norge, som et stort fornybarprosjekt på fastlandet. I tillegg vil vindkraft på Fosen lage ren, fornybar strøm til så mye som 170 000 husstander. Derfor er dette en svært god nyhet, sier Tina Bru, stortingsrepresentant og energi- og miljøpolitisk talsperson i Høyre.

Prosjektet omfatter 278 vindturbiner med en samlet installert effekt på om lag 1000 megawatt (MW), fordelt på vindparkene Harbaksfjellet, Roan, Storheia og Kvenndalsfjellet nord for Trondheimsfjorden, og vindparkene Geitfjellet og Hitra 2 sør for Trondheimsfjorden. Vindkraftutbyggingen innebærer også betydelige nettinvesteringer i området.

– Dette viser også at de store fornybarutbyggingenes tid er ikke forbi. Det er fremdeles stort fornybart potensial i Norge, og når vi i fremtiden skal være en del av Europas grønne skifte, så er det viktig at mye av dette potensialet blir realisert, sier Bru.

Samtidig med investeringen på 11 milliarder kroner i vindparkene, planlegger Statnett å investere 2,9-3,7 milliarder i sentralnettet. Nye kraftledninger er planlagt mellom Namsos og Åfjord og fra Surna til Snilldal, da det ikke er kapasitet i eksisterende nett for å håndtere den nye vindkraftproduksjonen. For å knytte disse to strekningene sammen til et sammenhengende sentralnett mellom Namsos og Surna, planlegger Statnett i tillegg en investering på 1,9-2,7 milliarder kroner.