Arkivert artikkel

Flertall for ny friskolelov

De fire samarbeidspartiene Høyre, Fremskrittspartiet, Kristelig Folkeparti og Venstre er i dag blitt enige om ny friskolelov – nå blir det lettere å etablere private yrkesfagskoler.

– Vi ønsker å la friskolesektoren utvikle og øke mangfoldet i skolene. Derfor åpner vi for at bransjene kan gå sammen å starte yrkesfagskoler eller profilskoler som for eksempel realfagsgymnas, sier stortingsrepresentant Henrik Asheim.

For å sikre sektoren forutsigbarhet er det foreslått en rekke presiseringer og endringer. Skoler godkjent etter denne loven skal ikke drive kommersiell virksomhet, tilskudd og elevbetaling skal komme elevene til gode og det skal fortsatt være forbudt å ta utbytte.

– Endringene gir et større mangfold av skoletilbud. Det tjener elevene på, og det tjener den offentlige skolen på, avslutter Asheim.