Arkivert artikkel

Helseteknologi bidrar til et bærekraftig velferdssamfunn

– Vi jobber for et bærekraftig velferdssamfunn, på alle områder. I helsesektoren er det viktig at de som trenger hjelp får den hjelpen de trenger, når de trenger den.

Stortingsrepresentant, Torill Eidsheim, på scenen under Høyres helseteknologiseminar

Dette sa Torill Eidsheim, medlem av helse- og omsorgsfraksjon på Stortinget og medlem av Høyres digitaliseringsutvalg på et Helseteknologiseminar på Høyes Hus som ble arrangert denne uken. Her fikk et bredt publikum høre spennende innledere med ulike innfallsvinkler til helseteknologi.

– Utviklingen av smarte løsninger må bidra til økt selvstendighet og god ressursbruk, slik at opplevelsen blir mindre pasientpreget og mer av mennesket. Teknologi og nytenking gir oss et stort potensiale for å kunne yte bedre tjenester i helsesektoren, fortsatte Eidsheim.

Teknologiutviklingen gir oss et stort potensiale for å kunne tilby bedre tjenester i helsesektoren. Ordføreren i Bærum, Lisbeth Hammer Krog, var en av innlederne på seminaret og hun fortalte om reisen kommunene hennes har vært på. Etter seminaret utalte hun følgende:

– Teknologi kan bidra til at våre eldre kan bo trygt i eget hjem lenger! Dette er noe som har ligget mitt hjerte nært i mange år. Min drivkraft har hele tiden vært ønsket om å gi økt trygghet, sikkerhet, mestring og verdighet for den enkelte.

Saken fortsetter under bildet

Ordfører i Bærum, Lisbeth Hammer Krog, på scenen under Høyres helseteknologiseminar

Løsningene som velges skal bidra til å begrense veksten av pleie- og omsorgsbehov og derved gi kommunen mer tid til omsorg.

-Mestrings- og frihetsteknologien gir en vinn-vinn-effekt, hvor både økonomien og tryggheten gagnes. Her i Bærum anslår vi et potensiale for innsparinger på om lag 20 millioner kroner per år bare for de tiltakene vi har igangsatt så langt, fortsatte Hammer Krog.

Nettverk av digitaliseringsambassadører

Høyre har etablert et nettverk av digitaliseringsambassadør, og en av dem, Kenneth Austrått fra Rogaland deltok på seminaret og ga følgende kommentar om arrangementet:

– Seminaret viste at det er store muligheter i samarbeid mellom det offentlige og næringslivet. Det er mange nytenkende bedrifter rundt om i Norge, som kan være med å gjøre til et varmere samfunn.