Arkivert artikkel

Historisk klimaavtale i Paris

Det Norge har kjempet for er blitt synlig i klimaavtalen, sier Tine Sundtoft.

I kveld har vi skrevet historie i Paris. Avtalen er et vendepunkt for internasjonalt klimasamarbeid, sier klima- og miljøminister Tine Sundtoft

– Norge er fornøyd med at det vi har kjempet for er blitt synlig i avtalen. Når 195 land skal bli enige, vil ingen land kunne få gjennomslag for alle sine standpunkter. Vi har fått med et globalt klimamål, at alle skal rapportere på klimainnsatsen i årene fremover og at vi skal justere opp ambisjonene hvert femte år, sier klima- og miljøminister Tine Sundtoft.

Hvis Stortinget ratifiserer avtalen, så må Norge rapportere hvordan vi følger opp klimamålene, oppdatere klimamålene hvert 5. år og stille opp med klimafinansiering.

– I praksis betyr det at vi skal gjennom en omstilling til lavutslippssamfunnet. Her er satsingsområdene våre lavutslippsutvikling i industrien, grønn skipsfart, karbonfangst- og lagring, fornybar energi og transportsektoren, og alle disse områdene vil bli svært viktige i oppfølgingen av Parisavtalen, sier Sundtoft.

Avtaleteksten sier at vi skal holde oppvarmingen “godt under 2 grader” og at vi skal ha som ambisjon å jobbe for “1,5 grader”.