Arkivert artikkel

Høyre bekjemper et samfunn med for store forskjeller

Foreldrenes bakgrunn skal ikke bestemme barnas fremtid Uforholdsmessige topplederlønninger er skadelig Viktig å legge til rette for norsk eierskap Økt innsats for å hindre frafall i skole og arbeidsliv

Et samfunn med for store forskjeller er et samfunn som bremser vekst og velferd

Da statsminister og partileder Erna Solberg åpnet Høyres felleskonferanse på Sundvolden i Hole søndag, talte hun varmt om den sosiale mobiliteten det norske samfunnet preges av.

Konferansen samler regjeringsmedlemmer, sentralstyret, stortingsrepresentanter, rådgivere, sentrale tillitsvalgte og ansatte i partiet.

Å skape muligheter for alle står helt sentralt i Høyre og regjeringens arbeid, og ligger som en grunnplanke i så godt som alle politikkområder.
– Vi må akseptere at ikke alle er like. Det må være lov å lykkes, det må være lov å yte noe ekstra – og det må være lov å ta risiko og få gevinst hvis man lykkes. Men for store forskjeller er likevel skadelig, poengterer Solberg.
I dag er Norge blant landene med lavest sammenheng mellom foreldrenes utdanning og inntekt, og hvordan barna får det senere i livet. Slik ønsker statsministeren at det skal fortsette å være.
I land som USA – en stor, dynamisk og viktig økonomi, har forskjellene mellom folk økt. Amerikanerne viser retning på mange felt, for eksempel innen teknologi, men på dette området er de ikke noe forbilde.

– Utviklingen som skaper uro er kraftig økte lønnsforskjeller. Det er uheldig når en liten andel får stadig større lønninger, mens det store flertallet står på stedet hvil, mener statsministeren.
Solberg understreker at særlig ledere har et ansvar.

– I 1965 tjente toppledere i USA 20 ganger mer enn en vanlig ansatt. I 2014 var dette økt til 303 ganger mer. Ingen, heller ingen ledere, er så viktige at noen få ukers innsats er mer verdt enn hva en sykepleier eller en lærer kan tjene i løpet av et helt arbeidsliv. Vi ønsker ingen slik utvikling i Norge, sier hun.

I Norge preges næringslivet av sunne holdninger, kloke eiere og solid, norsk eierskap. I arbeidslivet er samarbeidet om lønnsdannelsen godt. Slik ønsker statsministeren at det skal være også fremover, noe Høyre vil fortsette å bidra til.

– Forskjeller svekker vekst og velferd, og det er viktig at vi forebygger godt, sier Solberg.
I en rapport om vekst og forskjeller peker OECD særlig på fire områder med stor betydning: Kvinners yrkesdeltagelse, jobber med god kvalitet som gir muligheter for utvikling, kunnskap og utdanning, livslang læring og skatte– og velferdssystemer som gir en effektiv omfordeling.

– Og så kan jeg gjerne legge til god integrering, sier Solberg og utdyper:
– Når vi skal møte en større andel med asylsøkere som får opphold, skal vi gjøre det på basis av vårt prinsipp om at vi skal skape muligheter for alle. Det må gjennomsyre vår politikk. Tilliten mellom oss – evnen til å løfte sammen. Vi skal ha et samfunn som gir sjanser. Integreringspolitikken vil bli ett av de viktigste områdene for å hindre ulikhet i fremtiden, fastslår hun.
Statsministeren fremhever verdien av kunnskap og utdanning som det viktigste tiltaket for å sikre at ikke brede grupper blir hengende etter.
Et skatte– og velferdssystem som gir omfordeling er også viktig.

– Det som bidrar mest til sosial mobilitet i Norge er det Høyre som har svarene på, sier regjeringssjefen og peker på en rekke sentrale områder:

• En bedre politikk for å skape flere nye jobber
• En kunnskapsskole som styrkes ytterligere
• Økt satsing på voksnes læring og grunnleggende ferdigheter
• En politikk som beskytter arbeidslivet mot kriminelle krefter og useriøse aktører
• Bedre tilbud til rusavhengige og personer med psykiske helseutfordringer
• En helhetlig tankegang for å finne veier tilbake til arbeidslivet for dem som har falt utenfor

– Slik oppnår vi det som er viktigst for oss: Et samfunn som gir muligheter for alle, uansett hvem du er eller hvor du kommer fra. For den som er villig til å jobbe hardt og stå på – og for den som har falt utenfor og er avhengig av det sosiale sikkerhetsnettet, sier Solberg.