Arkivert artikkel

Høyre gir deg en enklere digital hverdag

Er du en av dem som har irritert deg over å måtte fylle ut den samme informasjonen hver gang du bruker en offentlig tjeneste? Nå vil Høyre i regjering gi alle en enklere digital hverdag.

Nå er det på tide å bruke teknologien til å løse oppgavene våre på helt nye måter, sier digitaliseringsminister Nikolai Astrup (H)
Digitalisering endrer måten vi forholder oss til det offentlige på. Hvordan vi søker om barnehageplass og hvordan vi bestiller time på helsestasjonen.

–Vi har kommet langt med digitaliseringen i Norge. Men hittil har vi egentlig bare satt strøm på papir. Det vi gjorde på skjema før, gjør vi på skjermen nå. Nå er det på tide å bruke teknologien til å løse oppgavene våre på helt nye måter, sier digitaliseringsminister Nikolai Astrup (H).

Målet er å skape én digital offentlig sektor med sømløse tjenester på tvers av forvaltningsnivåene, slik at man ikke trenger å fylle ut de samme skjemaene med den samme informasjonen flere ganger.

–De færreste bryr seg om hvilket forvaltningsnivå som leverer en tjeneste. De bryr seg om å få tjenesten man har krav på og at den holder høy kvalitet. I dag må man nesten være ekspert på organisasjonskart for å finne frem i jungelen av tjenester og skjemaer. Vi har derfor et stort potensial når det gjelder å gjøre det enklere for folk å finne frem, sier Astrup.
Nå er det på tide å bruke teknologien til å løse oppgavene våre på helt nye måter

Digital storsatsing i 2020

I statsbudsjettet for 2020 foreslår regjeringen en offensiv satsing på 707 millioner kroner til nye digitaliseringstiltak. Disse pengene kommer på toppen av allerede store satsinger.

–Pengene skal blant annet gå til å bygge ut mer bredbånd, til å gjøre Norge 5G-klart, og til å gjennomføre flere samfunnsøkonomisk lønnsomme digitaliseringsprosjekter gjennom Medfinansieringsordningen, sier Astrup.

Elleve millioner kroner går til etablering av en markedsplass for skytjenester. Denne skal gjøre det enklere for offentlige virksomheter å anskaffe sikre, lovlige og kostnadseffektive skytjenester. Den vil ha en samfunnsnytte på 2,2-3,4 milliarder kroner over ti år.

–Brukt på sitt beste, kan skytjenester gi billigere, bedre og sikrere bruk av digitale løsninger og IKT i offentlig sektor, avslutter Astrup.