Arkivert artikkel

Høyre skaper pasientens helsetjeneste

– Målet er trygge sykehus og bedre helsetjenester, uansett hvor du bor. Det målet skal vi nå, sa helse- og omsorgsminister Bent Høie i sin årlige tale til sykehusene.

Pasientens helsetjeneste

Regjeringens overordnede mål i helsepolitikken er å skape pasientens helsetjeneste. Det var også tema for helseministerens sykehustale i dag.

– Da Høyre tok over regjeringsmakten i 2013 startet vi umiddelbart med pasientrettede reformer som pasientene hadde etterspurt lenge. Vi har blant annet redusert unødvendig ventetid, blant annet ved hjelp av fritt behandlingsvalg, vi har innført pakkeforløp for kreftpasienter, vi har økt satsingen på rus, og vi har gjeninnført den gylne regel for psykisk helse- og rusbehandling, sier helseministeren.

Alt dette gjør regjeringen for å fornye, forenkle og forbedre helsetjenesten i årene fremover, og for å sikre pasientene en tryggere hverdag – uavhengig av hvor man bor.

Resultatet er kortere ventetider

Et hovedmål for regjeringens helsepolitikk er å redusere ventetidene og gi pasientene raskere behandling. Altfor mange pasienter venter unødvendig lenge på nødvendig behandling i norske sykehus, og for mange pasienter er opplevelsen av å vente en tilleggsbelastning i møtet med helsetjenesten. Gjennom konkrete reformer, tydelige satsninger og klare prioriteringer, gir regjeringens innsats for å redusere ventetidene resultater.

Nye tall viser at ventetidene fortsetter å gå ned, det blir færre fristbrudd og helsekøen blir kortere. Ventetiden i år ligger an til å nå det samme nivået som når den forrige regjeringen tiltrådte. Regjeringen vil da ha reversert hele ventetidsøkningen forrige regjering påførte pasientene.

Ventetidene har gått ned med to dager for alle områder siden i fjor – og de gikk også ned året før. Særlig innen rusbehandling går ventetiden ned. For rusbehandling er ventetiden nesten to uker lavere enn på samme tid i fjor. To uker er lang tid i en rusavhengig sitt liv, når en er motivert for behandling.

Vi ser også en begynnende nedgang i antall ventende: det er 25 000 færre som venter på behandling i år enn på samme tid i fjor, en nedgang på 9 prosent. På to år er nedgangen nesten 35 000.

2016 er gjennomføringens år

I sykehustalen trakk helseministeren frem at 2016 blir gjennomføringens år. – I 2015 la regjeringen frem en rekke stortingsmeldinger og proposisjoner, og vi har gjennomført mye som gjør en forskjell for pasientene i hverdagen. Likevel er det 2016 som blir gjennomføringens år – et år for å se framover og sette planer og strategier om i handling, sier Bent Høie.

Hele sykehustalen kan du lese her.