Arkivert artikkel

Høyre vil utrede forbud mot homoterapi

Regjeringen har i dag informert stortinget om at de igangsetter utredning av et lovforbud mot konverteringsterapi. –Denne praksisen skal ikke få leve, sier Høyre.

Kristin Ørmen Johnsen er glad for at Høyre igangsetter utredning av et forbud mot homoterapi.
-Jeg og Høyres stortingsgruppe er svært glade for at vi nå utreder et forbud mot en praksis som skader og traumatiserer mennesker i en allerede vanskelig situasjon, sier Kristin Ørmen Johnsen, komiteleder for familie- og kulturkomiteen for Høyre på Stortinget.

Slik lyder brevet som kulturminister Trine Skei Grande (V) i dag sendte Stortingets familie- og kulturkomite: «Som ansvarlig statsråd for likestillings- og diskrimineringsloven og LHBTIQ-politikken ønsker jeg allerede nå å signalisere at jeg vil igangsette en utredning om hvordan praksis som har til formål å endre personers seksuelle orientering eller kjønnsidentitet forholder seg til nasjonal lovgivning og menneskerettigheter, herunder diskrimineringsvern og trosfrihet».

– En utredning er viktig for å finne frem til en lov som fungerer. Vi har sett mye om konverteringsterapi i enkelte kristne menigheter, men dette handler også om muslimske miljøer, og om praksis som allerede bryter med loven. Vi må gjøre dette grundig hvis vi skal få et lovverk som fungerer, fortsetter Johnsen.

Tydelig forventning til regjeringen om utredning

Ifølge Johnsen tok Høyres stortingsgruppe raskt stilling i synet på konverteringsterapi.

Konverteringsterapi er et overgrep mot mennesker i en sårbar situasjon, og det handler ofte om unge mennesker i en vanskelig situasjon. Ingen skal oppleve å ikke bli akseptert for den de er, heter det i vedtaket i Høyres gruppemøte.