Arkivert artikkel

Høyre vurderer nye biotekforslag

Leder av Høyres prinsipprogramkomité, Jan Tore Sanner, presenterte i dag innstillingen til flere viktige spørsmål om bioteknologi. Disse skal Høyres landsmøte ta stilling til 6.-8. april.

-Vi legger vekt på enkeltmenneskets personlige frihet og ansvar, men dette må også veies opp mot andres menneskers frihet og rettigheter og mot viktige samfunnshensyn

Komiteen foreslår følgende:

  • Å åpne for genmodifisering av overtallige befruktede egg som skal destrueres, for å skaffe ny kunnskap som kan gi bedre helse
  • Å tillate assistert befruktning til enslige (dissens)
  • Å ikke tillate eggdonasjon (dissens)
  • Å tillate lagring av egne ubefruktede egg og eggstokkvev for kvinner som risikerer infertilitet i ung alder, men ikke tillate slik lagring uten medisinsk begrunnelse
  • Å ikke tillate surrogati. (dissens)

Den teknologiske utviklingen går raskt, noe som både betyr store muligheter og etiske dilemmaer. Hvilke etiske grenser skal vi sette for teknologi?

-Evalueringen av bioteknologiloven viser at samfunnsutviklingen og de teknologiske fremskrittene utfordrer både den rådende tekningen og reguleringen av dette området, sier Jan Tore Sanner.

Føre-var-hensyn

Komiteen er positiv til bruk av ny teknologi som kan gi bedre helse, også for mindre alvorlige sykdommer. I tilfeller der genterapi og genredigering medfører endringer i arveanlegg, vil Høyre legge avgjørende vekt på føre-var hensyn. Dette innebærer at det foreslås at slik behandling kun skal tillates dersom risikoen for uønskede konsekvenser kan utelukkes, også for fremtidige generasjoner

-Det er viktig at det er etikken som setter grenser for teknologien, og ikke omvendt. Det er vi som politikere som må sette grensene, fortsetter Sanner.

Komiteen mener det kan være legitimt å forske på befruktede egg som er overtallige og uansett skal destrueres, på noen vilkår. Forskning kan bare tillates i inntil 14 dager etter befruktning, da det fra dette stadiet starter en ny utvikling av et embryo.

Komiteen er positiv til å utvide tilbudet til kvinner som risikerer infertilitet i ung alder, men vil ikke tillate lagring av ubefruktede egg og eggstokkvev uten medisinsk begrunnelse. Dette for å unngå press om å utsette graviditet.

Videreføre vilkår for diagnostikk og undersøkelser av foster

Komiteen foreslår å videreføre dagens vilkår for undersøkelse og diagnostikk. De mener at et utvidet tilbud om screening uten medisinske begrunnelse er problematisk av hensyn til et samfunn med plass til alle, og av hensyn til behov for prioritering i helsetjenesten.

Komiteen foreslår derimot å åpne for bruk av de beste og mest skånsomme metodene for testing når vilkår for undersøkelse/ diagnostikk er oppfylt.

-Vi legger vekt på enkeltmenneskets personlige frihet og ansvar, men dette må også veies opp mot andres menneskers frihet og rettigheter og mot viktige samfunnshensyn, avslutter Sanner.

Les forslaget til resolusjon

Video: Jan Tore Sanner legger frem komiteens innstilling