Arkivert artikkel

Høyres Margret Hagerup vant inkluderingspris

Høyres stortingsrepresentant Margret Hagerup ble torsdag tildelt Stiftelsen HELT MEDs inkluderingspris. Den tildeles noen som i “særlig grad har utmerket seg for å bidra til at også personer med utviklingshemming får anledning til å bli deltakende i yrkeslivet”.

–Å stille krav er å bry seg. Det betyr at vi har tror på den enkelte, sier Margret Hagerup. Foto: Cecilie Jensen
Margret Hagerup har imponert oss stort. Fra første stund vi ble kjent med henne, har hun vist et stort engasjement for at også personer med utviklingshemming skal få muligheter til å jobbe på sykehjem, barnehager, cafeer, lager, butikker, kontor, flyplasser og så videre

I juryens begrunnelse står det følgende:

“Det er ikke så vanskelig for politikere og andre å ha sympati for utviklingshemmede. Men for at det skal skje noe i praksis, er dette langt fra nok. Årets prisvinner har ikke bare vist gode holdninger, hun har også vist gode handlinger. Hun har vist handlekraft, og har jobbet aktivt for å bevilge midler som kan gi fortsatt vekst til denne typen arbeidsinkludering.

Prisvinner ønsker også å gjøre endringer i bruk av tiltaksmidler hos NAV, og få til en modernisering som gjør at flere kan komme ut i ordinært arbeidsliv og få den tilretteleggingen og oppfølgingen som gjør at de kan lykkes i arbeidslivet. I møter hun har hatt med arbeidstakere med utviklingshemming som har fått jobb gjennom HELT MED, har hun opptrådd med et engasjement og en respekt som gjør at de opplever å bli tatt på alvor, og får tro på at utviklingen nå kan gå i riktig retning igjen.”

–Dette var utrolig kjekt! Inkluderingsdugnaden er et av de viktigste prosjektene vi har. HELT MED viser vei i dette arbeidet, gjennom deres arbeid med å rekruttere stadig flere arbeidsgivere gjennom entusiasme og gode historier. Høyres tror på at alle har et potensial til å mestre mer enn de tror, sier Margret Hagerup.

Om HELT MED

Mer enn 70 personer med utviklingshemming har fått fast jobb i ordinært arbeidsliv gjennom HELT MED-modellen. Se eksempler: https://heltmed.org/de-gode-historiene, samt videoreportasjen som for få dager siden viste arbeidslivsforskere over hele verden hvordan vi nå driver med arbeidsinkludering for utviklingshemmede i Norge https://vimeo.com/376135068

Les mer om HELT MED