Arkivert artikkel

Ingen barn skal bli lurt av falske nyheter

Med helt nye læreplaner i alle fag skal barna våre lære mer gjennom å lære på en bedre måte enn før.

Monica Mæland mener det er viktig at fremtidige generasjoner lærer mer om kildekritikk og viktigheten av å bevare det liberale demokratiet.

Vi er i gang med den største endringen i norsk skole siden Kunnskapsløftet i 2006. Elevene og lærerne skal få mer tid til det viktigste i faget sånn at elevene forstår stoffet godt og kan bruke det de lærer i ulike sammenhenger.

Noe av det som er helt nytt er at vi legger inn tre tverrfaglige temaer i fagene der det er relevant – og det er særlig ett av dem som er viktig for meg. Demokrati og medborgerskap.

Vi lever i en tid der vi ikke kan ta demokratiet for gitt, og hvor det liberale demokratiet og våre verdier trues i mange land. Fjoråret var det trettende året på rad at Freedom of the World registrerte nedgang i global frihet.

Vi lever også i en tid hvor veksten i falske nyheter bare øker og tilliten til etablerte medier faller, samtidig som vi opplever økt polarisering. Bare de siste årene har det offentlige ordskiftet dratt seg veldig til og hets og hat blir synligere i kommentarfeltet. For mange blir det en barriere for å delta i demokratiet og i samfunnsdebatten. Jeg syns det er bra at vi får inn diskusjoner om dette i skolen.

Fremtidige generasjonen må oppmuntres til å delta i det norske demokratiet. Det handler både om det rent praktiske: hvordan bruker jeg stemmeretten min, men mest av alt handler det om å forstå viktigheten av å bidra og at demokratiet må brukes for å vedlikeholdes.

Det nye temaet demokrati og medborgerskap skal inngå i alle fag hvor det er naturlig. Kombinasjonen av mer kritisk tenkning og demokrati og medborgerskap vil gjøre barna våre bedre rustet for å møte et mediebilde som blir stadig mer uoversiktlig. Hvilke nyheter kan du stole på, hvilke Facebook-sider er ekte og hvilke er laget for å lure deg?

For å kunne sortere bort det falske og lære av det riktige må du lære god kildekritikk. For å kunne vite hvilke tall og statistikker som stemmer og hvilke som er manipulerte, trenger du matematikk. For at flere skal kunne delta i det offentlige ordskiftet, må vi sørge for at alle barn lærer å lese og skrive skikkelig.

Mens valgdeltakelsen går ned i flere flere land, særlig blant unge, opplevde vi det motsatte i Norge ved valget i år. Jeg er stolt av norsk ungdom, det er bra at flere unge stemmer. Det viser at vi i Norge har et veldig godt utgangspunkt for å ta vare på demokratiet vårt.

Og nettopp i en tid hvor norske ungdommer viser vei, er det viktig å bruke det momentet til å skape mer demokrati. Slik at ingen barn blir lurt av falske nyheter. Og at den neste generasjonen blir bedre på kildekritikk enn kanskje det min egen generasjon er.

Først publisert i Fædrelandsvennen 17.12.19