Arkivert artikkel

Klimaeffektivt pilotprosjekt

Hydro bygger nytt pilotanlegg for mer klimaeffektiv aluminiumsproduksjon på Karmøy.

Onsdag besluttet Hydro å bygge et fullskala pilotanlegg for energi- og klimaeffektiv aluminiumsproduksjon her på Karmøy.

– Dette er en god dag for alle ansatte i Hydro, men det er også en viktig dag for en grønnere industri. Dette er den største fastlandsinvesteringen i norsk industri på flere år, og markerer at vi for alvor er i det grønne skiftet, sier Tina Bru.

Produksjon av aluminium i Norge gir langt mindre klimafotavtrykk enn å produsere dette for eksempel i Asia.

– Vannkraften vår er et konkurransefortrinn i en verden i omstilling. Hydros beslutning om å bygge et fullskala pilotanlegg hadde ikke vært mulig uten politisk vilje, sier Bru.

– Regjeringen har ønsket å bidra sammen med industrien til å utvikle nye teknologiske løsninger som gir reduserte klimagassutslipp gjennom støtteordninger. Nå ser vi at ordningene våre treffer på god måte.

Enovas tilsagn på 1,5 mrd. kroner til prosjektet er den største støtten Enova noen gang har gitt.

– Dette kunne heller ikke skjedd uten endringene vi gjennomfører i industrikonsesjonsloven hvor vi åpner for privat deleierskap i kraftproduksjon også for ansvarlige selskap. Gjennom dette sikrer vi at industrielle eiere av vannkraft, innenfor dagens konsolideringsmodell, kan ivareta sitt behov for forutsigbar krafttilgang også i fremtiden, sier Bru.

– Dagens beslutningen markerer at vi for alvor er i det grønne skiftet, og det er jeg veldig glad for! Gratulerer, Karmøy!