Arkivert artikkel

Klimagassutslippene for 2017 går ned

Klimagassutslippene i Norge gikk ned i 2017, viser ferske tall fra Statistisk sentralbyrå. Totalt gikk utslippene av klimagasser ned med 1,6 prosent.

I følge SSB er de største bidragsyterne til utslippsnedgangen veitrafikken, sjøfart og olje- og gassnæringen. Disse hadde en samlet nedgang på 1,4 millioner tonn CO2-ekvivalenter.

-Etter flere rødgrønne år med stigende klimautslipp har Solberg-regjeringen snudd trenden. Nedgangen viser at blå klimapolitikk gir grønne løsninger, og det viser at vår politikk fungerer, sier Stefan Heggelund, medlem i energi- og miljøkomiteen for Høyre.

Vi har fortsatt en stor jobb foran oss

Selv om dette er gode nyheter er det bare begynnelsen på en stor jobb vi har foran oss, mener Heggelund.

– Vi har en felles målsetting med EU om å redusere utslippene med 40 pst. innen 2030. Det veldig bra at vi ser resultater nå, men ingen må undervurdere den store jobben vi har foran oss, fortsetter Heggelund.

Han tror vi kommer til å se flere resultater av den betydelige satsingen som gjennomføres på kollektivtrafikk, jernbane, miljøteknologi i industrien og elektrifisering av transportsektoren, i årene som kommer.

– Høyre kommer til å jobbe videre for å få utslippene ned, samtidig som vi skaper nye grønne arbeidsplasser og sikrer velstanden, avslutter Heggelund.

Årsaker til nedgangen i klimautslippene

Flere forhold bidrar til at Norge nærmer seg målet:

  • Befolkningen tar i bruk nullutslippsbiler i en langt større grad enn tidligere antatt. Det har kommet nye modeller med lengre rekkevidde. Elbilfordelene i avgiftssystemet er videreført og engangsavgiften lagt ytterligere om i miljøvennlig retning. Gjennom Enova har regjeringen bidratt til hurtiglademuligheter mellom de store byene.
  • Det har vært en markert nedgang i utslippene fra innenriks sjøfart og fiske. Nedgangen henger blant annet sammen med overgang til mindre utslippsintensive drivstoff og bruk av ny teknologi.
  • Regjeringen stiller strenge krav til at fossilt drivstoff skal byttes ut med bærekraftig biodrivstoff. Kravet innebærer at de som selger drivstoff må sørge for at 10 prosent av drivstoffet de omsetter er biodrivstoff.

Les mer om utslippsnedgangen her.