Arkivert artikkel

Konkurransetilsynets innsats overfor dagligvaremarkedet styrkes

Konkurransetilsynet skal håndtere konkurranseutfordringene i dagligvaremarkedet. Det har regjeringspartiene Høyre og Fremskrittspartiet fått samarbeidspartiene Venstre og Kristelig Folkeparti med på.

I næringskomiteens innstilling til statsbudsjett for 2016 fremgår det at de fire partiene er enige om å styrke Konkurransetilsynets innsats overfor dagligvaremarkedet. Etter flere utredninger og forslag om en egen lov om god handelsskikk og opprettelse av et eget handelstilsyn, er saken nå avgjort. Det blir ikke en ny egen handelsskikk-lov, og det blir ikke opprettet et eget handelstilsyn.

Matmarkedet i Norge er svært konsentrert. Utfordringene i dagligvaresektoren er i hovedsak av konkurransemessig art, og bør løses gjennom konkurransemessige tiltak. Høyre og Fremskrittspartiet har derfor blitt enig med samarbeidspartiene om å styrke Konkurransetilsynet og konkurranseloven.

-Konkurranseforholdene i dagligvaresektoren er svært krevende. I forbrukermarkedet er det nå nær sagt bare tre store aktører igjen, og disse har en økende integrasjon også til distribusjonsleddet. Nå skal regjeringen gjennomgå konkurranseloven og vurdere tiltak som kan iverksettes. Vi er også beredt til å vurdere endringer i konkurranseloven dersom det er behov for nye verktøy, sier Gunnar Gundersen, næringspolitisk talsperson i Høyre.

-Vi ønsker ikke mer byråkrati og pulverisert ansvar for denne sektoren. Derfor styrker vi Konkurransetilsynet fremfor å etablere et eget nytt Handelstilsyn. Det vil gi oss én sentral forvaltningsaktør med et tydelig ansvar for velfungerende konkurranse også i matmarkedet, sier Gundersen, og viser til at også dagligvarelovutvalgets leder Erling Hjelmeng i Nationen 1. oktober 2015 ga uttrykk for at det å ha en egen lov for dagligvaremarkedet mest er symbolpolitikk.

Les mer i Innst. 8 S (2015-2016), under omtalen av Konkurransetilsynet på side 61-62.