Arkivert artikkel

Krever bedre følgetjeneste for gravide

Helseminister Bent Høie pålegger helseforetakene å gå gjennom følgetilbudet sitt. Ordningen skal sikre at fødende med lang reisevei får følge av jordmor til sykehus.

– Hvis flere innbyggere i en kommune bor mer enn 90 minutter unna fødestedet, og kommunen ønsker følgetjeneste, så må helseforetaket legge til rette for dette, sier helseminister og andre nestleder i Høyre Bent Høie. Ordningen skal sikre at fødende med lang reisevei får følge av jordmor til sykehus.
Høyre vil ha et desentralisert fødetilbud i Norge. Ifølge en VG-undersøkelse mangler 77 kommuner følgetjeneste fra helseforetaket. Ordningen skal sikre at fødende med lang reisevei får følge av jordmor til sykehus.

Helseminister og andre nestleder i Høyre Bent Høie reagerer på VGs gjennomgang.

– Det som gjør meg urolig i denne saken er at kommuner som ønsker følgetjeneste, ikke har fått gjennomslag for det hos helseforetaket. Sånn kan det ikke være. Hvis flere innbyggere i en kommune bor mer enn 90 minutter unna fødestedet, og kommunen ønsker følgetjeneste, så må helseforetaket legge til rette for dette, sier han. Og legger til:

– Derfor ber jeg helseforetakene om å få på plass følgetjeneste i de kommunene som ønsker det i oppdragsdokumentet for neste år.

Skal følge med

I VGs sak fremgår det at helseforetakene har beregnet reisetid fra kommunesenteret til fødestedet. Høie mener at denne praksisen ikke er god nok, siden folk bor spredt i kommunene.

– Jeg har allerede bedt helseforetakene gå gjennom sitt følgetilbud. Når jeg i oppdragsdokumentet for neste år ber alle helseforetakene om å legge bedre til rette for følgetjeneste, vil jeg også be om at de rapporterer tilbake at de løser denne oppgaven, sier helseministeren.

Han vil at flere skal føde på sykehus

– Overordnet vil jeg si at resultatene i norsk fødselsomsorg er gode. Kvinner som føder på sykehus er mer fornøyde nå enn de var i 2011, jordmorddekningen er bedre og kvaliteten på omsorgen har økt, sier Høie.

Han er glad for at det ikke er en økning i antall fødsler utenfor sykehus.

– Men jeg ønsker selvfølgelig å få tallet enda lenger ned. Fordi det alltid vil komme uforutsette fødsler, tror jeg ikke det er mulig å få det til null. Derfor er det ekstra viktig at de som har lang reisevei skal ha en god følgetjeneste, sier han.

Jordmorløftet vil bidra til at helseforetakene kan organisere gode følgetjenester.

– Den kraftige økningen i jordmødre vi har fått til i kommunene legger til rette for at helseforetakene skal kunne organisere følgetjenesten. Fra 1. januar må alle kommuner ha jordmorkompetanse. De som ennå ikke har klart å rekruttere nok kompetanse, bør samarbeide med helseforetaket om det, avslutter Høie.