Arkivert artikkel

Flere lærlinger i staten

Mange ungdommer sliter med å skaffe seg læreplass, og det fører til frafall fra videregående opplæring. Staten skal nå ta et større ansvar for å ta inn flere lærlinger.

Ved utgangen av 2014 var det om lag 8 000 ungdommer som ikke hadde fått den læreplassen de ønsker. Som et ledd i satsingen for å gi flere ungdommer mulighet til å få tatt et fag- eller svennebrev, har regjeringen laget en strategi for å få flere lærlinger i staten.

– Det offentlige, og spesielt staten, har vært en sinke når det gjelder å ta inn lærlinger. Nå er bare seks prosent av alle godkjente lærekontrakter i statlig sektor. Det viser at staten ikke tar sin del av ansvaret, og strategien skal bidra til å endre det, sier kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen.

Det er i rundt 160 000 ansatte i statsforvaltningen, og ca 968 lærlinger i staten. Totalt er det 37 469 lærlinger i hele arbeidslivet. Mange av elevene som ikke får læreplass blir stående utenfor jobb og skole i kortere eller lengre perioder. Nå ønsker regjeringen å gjøre noe med dette. Den nye strategien skal både forplikte og oppfordre statlige virksomheter til å øke antall lærlinger.

– Et viktig tiltak er at vi nå krever at alle statlige virksomheter skal knytte til seg minst én lærling. Det er en viktig del av arbeidsgiverrollen å sikre god rekruttering. Flere statlige lærlinger vil bidra til det, sier kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner.

Kravet vil gjelde allerede for opptak av lærlinger våren 2015.

Strategien inneholder også tiltak som skal gjøre virksomhetene mer bevisste på hvilken ressurs lærlinger er og tiltak som skal gjøre det lettere å gi lærlinger opplæring av god kvalitet. I tillegg skal det satses på å spre informasjon om fordelene med å ha lærlinger, kompetanseheving for instruktører og rekrutteringstiltak.