Arkivert artikkel

Løft for utdanning

Flere barn skal få tilbud om skolegang med kommisjonen Erna Solberg lanserte for finansiering av utdanning.

Statsminister Erna Solberg fikk støtte av FNs generalsekretær Ban Ki-moon da hun i dag lanserte en ny høynivåkommisjon for finansiering av utdanning.

Løsninger for kvalitetsutdanning

– 59 millioner barn går ikke på skole. En kvart milliard barn på fjerdeklassenivå behersker ikke grunnleggende lese- og skriveferdigheter. Det er derfor ikke nok å gjøre mer av det samme. Det må nye og innovative løsninger til for at barn i alle land skal få kvalitetsutdanning, sier statsminister Erna Solberg.

Finansiering

Mangel på finansiering er en hovedgrunn til at mange land ikke vil nå tusenårsmålene om utdanning for alle. Det vil kreve årlige tilleggsressurser på rundt 22 milliarder dollar for å sikre grunnutdanning av god kvalitet i perioden frem til 2030, ifølge FNs organisasjon for utdanning, vitenskap og kultur (UNESCO).

Teknologi og samarbeid

– Vi trenger mer midler og bedre kvalitet i utdanningen. Vi må ta i bruk ny teknologi og samarbeide med privat sektor. Høynivåkommisjonen skal ta tak i disse utfordringene og komme med anbefalinger til hvordan vi kan løse dette, sier Solberg.

FN-samarbeid

FNs generalsekretær ønsket kommisjonen velkommen i sin tale tilutdanningskonferansen i Oslo.

– Jeg er glad for at FNs generalsekretær i dag har ønsket kommisjonen velkommen. Kommisjonens rapport vil bli overlevert til generalsekretæren og han vil bidra til at anbefalingene blir fulgt opp, sier statsministeren.

Bak initiativet står også president Joko Widodo fra Indonesia, president Peter Mutharika fra Malawi, president Michelle Bachelet fra Chile og generaldirektør i UNESCO Irina Bokova. Kommisjonen skal ledes av FNs spesialutsending for global utdanning, den tidligere britiske statsministeren Gordon Brown. Medlemmene skal representere giverland, utviklingsland, multilaterale organisasjoner, privat sektor og forskningsmiljøer. Målet med kommisjonen er å bidra til økt finansiering av utdanning gjennom å mobilisere nye partnerskap og innovative finansieringsmekanismer. Kommisjonen skal levere konkrete anbefalinger høsten 2016.