Arkivert artikkel

Høyre lytter til kunstnerne om åndsverk

Etter å ha lyttet til gode innspill fra norske kunstnere har i dag samarbeidspartiene Høyre, Frp, Krf og Venstre blitt enige om å ikke inkludere den mye omtalte paragraf 71 i den nye åndsverksloven.

Høyre og samarbeidspartiene lytter til kunstnerne om åndsverk. Foto Hans Kristian Thorbjørnsen
Regjeringens forslag til ny åndsverkslov er kanskje det viktigste kulturpolitiske tiltaket i denne regjeringsperioden og hittil har loven vært for fragmentert og ikke oppdatert for en moderne digital virkelighet.

Den har heller ikke i stor nok grad gitt uttrykk for opphavspersoners rettigheter.

-Loven er viktig for kunstnerne og for at et marked for åndsverk skal fungere best mulig har vi på Stortinget lyttet til gode innspill kunstnerne selv og kommet frem til at dette ene forslaget bør tas ut, sier Kårstein Eidem Løvaas (H) i stortingets familie- og kulturkomité.

Løvaas viser til den etter hvert mye omtalte paragraf 71 som lyder slik:

«Opphavsrett til åndsverk som er skapt av en arbeidstaker går over til arbeidsgiveren i den utstrekning arbeidsforholdet forutsetter at det skapes åndsverk, og slik overgang er nødvendig og rimelig for at arbeidsforholdet skal nå sitt formål. Det samme gjelder adgang til endring av verket og videreoverdragelse av retten. Bestemmelsene i første og andre punktum gjelder ikke rettigheter etter § 5 eller der annet er avtalt.

Bestemmelsen i første ledd gjelder tilsvarende i oppdragsforhold, og i lignende tilknytningsforhold hvor verket skapes på bestilling og opphaveren er uten økonomisk risiko for resultatet av det som skapes.»


-Vi er ikke i tvil om at regjeringens intensjon har vært å styrke kunstnernes rettigheter, som ellers i forslaget, og med denne strykningen ønsker vi å fjerne all tvil. Høringsrunden har vist at bransjen tviler på at det hadde vært gunstig å gå for denne formuleringen nå. Dette er et godt eksempel på at demokratiet funker og at høringer er viktige, avslutter Løvaas.