Arkivert artikkel

Migrenemedisinen Aimovig på blå resept

Migrenemedisinen Aimovig kommer nå inn i blåreseptordningen. Det skjer etter at prisforhandlingene mellom staten og produsenten har gitt lavere pris på medisinen.

– Jeg har forståelse for at mange har vært utålmodige og fortvilet over at behandlingen ikke har kommet på blå resept tidligere. Nå blir det mulig å søke om individuell stønad allerede i løpet av desember, og kostnadene ved stønad er lavere enn om det første pristilbudet hadde blitt godtatt. Det vil si at vi nå kan si ja til ny og effektiv behandling til de pasientene som er hardest rammet av migrene, uten at det går ut over andre gode tiltak i budsjettet, sier helseminister Bent Høie.
– Jeg er svært glad for at vi nå har fått forhandlet ned prisen slik at norske pasienter med kronisk migrene får tilgang til Aimovig på blå resept fra 9. desember, sier helseminister Bent Høie.

– Prisforhandlingene har gjort at pasientene får Aimovig raskere enn hvis det skulle bli behandlet av Stortinget. Dette viser at prisforhandlinger er et viktig verktøy for å kunne oppnå en akseptabel pris for nye effektive legemidler, fortsetter han.

Slik får kronisk migrenerammede Aimovig på blå resept

For at en pasient skal kunne få Aimovig på blå resept, må forebyggende behandling være prøvd ut først. En spesialist i nevrologi eller en lege ved nevrologisk avdeling/-poliklinikk ved et sykehus må sende individuell søknad om individuell stønad.

– Jeg har forståelse for at mange har vært utålmodige og fortvilet over at behandlingen ikke har kommet på blå resept tidligere. Nå blir det mulig å søke om individuell stønad allerede i løpet av desember, og kostnadene ved stønad er lavere enn om det første pristilbudet hadde blitt godtatt. Det vil si at vi nå kan si ja til ny og effektiv behandling til de pasientene som er hardest rammet av migrene, uten at det går ut over andre gode tiltak i budsjettet, sier Høie.

Elektronisk saksbehandling vil gjøre ventetiden kortere

Helfo, som har ansvar for søknader om stønad til legemiddelutgifter, er i ferd med å endre sine systemer til en ny elektronisk søknadsløsning for alle legemidler. Den skal være klar i februar 2020, og vil gi betydelig reduksjon i saksbehandlingstider.

Inntil den er på plass vil saksbehandlingstiden midlertidig bli opp mot åtte uker. Alle pasienter som oppfyller kriteriene for Aimovig, vil til tross for lang saksbehandlingstid uansett få refundert utgiftene som påløper fra og med 9. desember.

Fakta om kronisk migrene og kriterier for å få Aimovig på blå resept

  • Stønad gjelder for pasienter med kronisk migrene. Det vil si minst 15 hodepinedager per måned i mer enn 3 måneder, hvorav minst 8 er migrenedager.
  • Søknad til Helfo må komme fra spesialist i nevrologi eller en lege ved nevrologisk avdeling/-poliklinikk ved et sykehus. Dette betyr at fastlegen eller pasienten selv ikke kan sende søknad til Helfo. Vilkårene for stønad skal sikre at det er de pasientene som er alvorligst rammet av migrene som får stønad.
  • Før individuell stønad kan innvilges må pasienten ha forsøkt forebyggende behandling med minst tre andre forebyggende legemidler uten tilstrekkelig effekt. Se informasjon fra Helfo for nærmere detaljer om hvilke legemidler som kreves.
  • Helfos saksbehandlingstid kan bli opp mot åtte uker når det nå åpnes for søknader om individuell stønad til Aimovig. Fra februar neste år vil saksbehandlingstiden på søknader bli betraktelig kortere, dersom Helfos nye søknadsløsning (Portal) benyttes.
  • Dersom søknad om stønad til Helfo innvilges, vil det være mulig å få refundert utgifter for Aimovig på hvit resept for utleveringer fra apotek fra og med den 9. desember 2019. Dokumentasjonen må sendes til Helfo innen 6 måneder fra hver enkelt kjøpsdato. Dersom søknaden ikke blir innvilget, vil man ikke få refundert utgifter til Aimovig.