Arkivert artikkel

Moderniseringen av Norge fortsetter i 2018

1. januar blir en rekke lover og regler forenklet og forbedret innen mange områder

-2018 blir et godt år for alle som liker modernisering og forbedringer, sier kommunal- og moderniseringsminister, Jan Tore Sanner.

-2018 blir et godt år for alle som liker modernisering og forbedringer. Så fort vi er over i et nytt år kommer det en rekke eksempler på hvordan Høyre/Frp-regjeringen, i samarbeid med Venstre og Krf, tar Norge enda et skritt i riktig retning, sier kommunal- og moderniseringsminister, Jan Tore Sanner.

Se den detaljerte listen over endringer

-Noe av de vi er mest fornøyd med er at alle under 30 år som går på NAV nå skal få et tilbud om arbeid, aktivitet eller utdanning før to måneder er omme. Dette tiltaket, sammen en viktig modernisering av Arbeidsmiljøloven, aktivitetsplikt for unge og fraværsgrensen, vil bidra til å få flere inn i arbeid og ut av NAV-køen, fortsetter Sanner.

-Vi fjerner også den såkalte maskinskatten, vi senker skatten på arbeid og vanlig inntekt, og 2018 markerer også slutten på en mengde unødvendige rapporteringskrav for næringslivet, avslutter Sanner.

Andre viktige endringer som trer i kraft 1. januar 2018:

  • Ny likestillings- og diskrimineringslov samler diskrimineringsvernet, som i dag er spredt på fire ulike lover, i én lov. Diskrimineringsvernet styrkes ved at lovverket blir lettere å forstå og bruke og gjennom flere nye bestemmelser
  • Digital aktivitetsplan og sykemelding
  • Juryordningen avvikles
  • Ansvaret for gjennomføring av borgerlige vigsler fra tingrettene og Oslo byfogdembete til kommunene
    Kommunen får nå en plikt til å melde fra til den kommunale barneverntjenesten ved tilbakeholdelse av gravide rusmiddelavhengige etter helse- og omsorgstjenesteloven § 10-3
  • Velferden i pelsdyrholdet styrkes
  • Klimaloven trer i kraft
  • Det blir mer nullutslippsdrivstoff i veitrafikken
Detaljert oversikt over endringer i lover og forskrifter som trer i kraft 1.1.2018